Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

Novosti

NATJEČAJ "POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA" - Općina Gračac

NATJEČAJ "POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA"3.3.2017.


Obavještavamo Vas da je Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja, Ministarstvo turizma, objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva"


 


U nastavku dostavljamo osnovne informacije vezane za natječaj :


Opći cilj: povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.


 


Specifični ciljevi Poziva:


·         Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora


·         Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;


·         Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.


 


Ciljne skupine Poziva:


nezaposleni:


·         mlađi od 25 godina i/ili


·         stariji od 54 godine i/ili


·         osobe s invaliditetom


stručnjaci  iz turističko-ugostiteljskog sektora:


·         predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih i/ili


·         mentori praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na radnom mjestu kod poslodavca


 


Prijavitelj i partneri: Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu


Prijavitelj biti  pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:


·         ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih ili


·         udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem ima utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i/ili  ugostiteljstva


Prihvatljivi  Partneri na projektu mogu biti:


·         udruga


·         ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih  sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova) koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva (raspon djelatnosti  sektora turizma i/ ili ugostiteljstva naveden je u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007, odjeljak 55, 56 i/ili 79[1])


·         regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


 


Ukupna financijska alokacija  u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga  iznosi  31.500.000,00 kn.


·         Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova


·         Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti  pojedinom projektu iznosi  500.000,00 kn.


·         Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu  iznosi 2.000.000,00 kn.


·         Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih  troškova.


 


Prihvatljive projektne su aktivnosti grupirane po elementima projekta ( detalji svakog od elementa opisani su u pozivu )


·         Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja


·         Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama


·         Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama


·         Upravljanje projektom i administracija


·         Promidžba i vidljivost


 


Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 3. svibnja 2017. do 15:30 sati


 


Natječajna dokumentacija nalazi se u povezniciObjavljeno: 3.3.2017.


Posljednje novosti


PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE GRA ...
20. tra '17.

NATJEČAJ "POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJ ...
3. ožu '17.

EDUKACIJA ZA PRIPREMU POSLOVNOG PLANA ZA PODMJERU ...
24. vlj '17.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

NOĆ KNJIGE

Knjižnica i čitaonica Gračac organizira manifestaciju "NOĆ KNJIGE", koja će se održati ... detaljnije