Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

Novosti

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračac - Općina Gračac

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračac16.5.2018.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


OPĆINSKA NAČELNICA


KLASA: 320-02/18-01/15


URBROJ: 2198/31-01-18-21


Gračac, 16. svibnja 2018. g.


 


Sukladno članku 29. stavku 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), Općina Gračac objavljuje


OBAVIJEST O POČETKU 


JAVNOG UVIDA


Općina Gračac izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračac (u daljnjem tekstu: Program). Javni uvid traje 15 dana, započinje 16. svibnja 2018. godine, a završava 30. svibnja 2018. godine.


Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti u vremenu od 16. do 30. svibnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 13:00 h u sjedištu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, 1 kat, u Velikoj vijećnici. Prijedlog Programa je također objavljen na internetskoj stranici Općine Gračac (www.gracac.hr).


Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (30. svibnja 2018. godine). O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Gračac u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa obavezno se podnose pisanim putem, pri čemu se može koristiti obrazac koji se može preuzeti u Općini Gračac ili na internetskoj stranici Općine Gračac www.gracac.hr. Svi prigovori moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena odnosno naziva i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Gračac osobno ili poštom preporučeno, zaključno s 30. svibnjem 2018. godine.


 


OPĆINSKA NAČELNICA:


Nataša Turbić, prof.


                                    


 Objavljeno: 16.5.2018.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Posljednje novostiUvodno predavanje izrade programa gospodarenja  ...
14. ožu '19.


LAG LIKA - POZIV NA EDUKACIJU ZA PROVEDBU MJERE 7. ...
7. ožu '19.


JAVNI POZIV ZA JAVNA PRIZNANJA U 2019. GODINI
4. ožu '19.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.