Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

Izbori

Izbori za Vijeće Mjesnog odbora Srb

Izbori za Vijeće Mjesnog odbora Srb održani su u nedjelju, 1. lipnja 2014. godine u vremenu od 07,00 - 19, 00 sati.

Objava konačnih rezultata izbora za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb
Objava rezultata izbora za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb
Rješenje o imenovanju biračkog odbora za izbor članova/članica vijeća Mjesnog odbora Srb
Obvezne upute o promatranju izbora
Obvezne upute o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezne upute o načinu glasovanja birača - osoba sa invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova/članica vijeća Mjesnog odbora Srb
Objava zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb
Objava pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb
Očitovanje o prihvaćanju kandidature
Obavijest o raspisivanju izbora za Vijeće Mjesnog odbora Srb i uputa s rokovima izbornih radnji
Obrazac prijedloga liste za grupu birača
Obrazac popisa sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
Obrazac prijedloga liste za političke stranke
Odluka o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
Odluka o raspisivanju izbora za Vijeće Mjesnog odbora Srb

NATRAG
Lokalni izbori

Posljednje novostiOBAVIJEST PRIJAVLJENIM POLAZNICIMA PRIPREMA DR& ...
14. vlj '19.


OBAVIJEST MATURANTIMA O BESPLATNIM PRIPREMAMA ZA P ...
6. vlj '19.


OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA ZA DODJELU STUDE ...
2. sij '19.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.