Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

Izbori

Izbori za Vijeće Mjesnog odbora Srb

Izbori za Vijeće Mjesnog odbora Srb održani su u nedjelju, 1. lipnja 2014. godine u vremenu od 07,00 - 19, 00 sati.

Objava konačnih rezultata izbora za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb
Objava rezultata izbora za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb
Rješenje o imenovanju biračkog odbora za izbor članova/članica vijeća Mjesnog odbora Srb
Obvezne upute o promatranju izbora
Obvezne upute o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezne upute o načinu glasovanja birača - osoba sa invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova/članica vijeća Mjesnog odbora Srb
Objava zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb
Objava pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb
Očitovanje o prihvaćanju kandidature
Obavijest o raspisivanju izbora za Vijeće Mjesnog odbora Srb i uputa s rokovima izbornih radnji
Obrazac prijedloga liste za grupu birača
Obrazac popisa sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
Obrazac prijedloga liste za političke stranke
Odluka o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
Odluka o raspisivanju izbora za Vijeće Mjesnog odbora Srb

NATRAG
Lokalni izbori

Posljednje novostiObavijest korisnicima o nemogućnosti odvoza o ...
22. vlj '18.


JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠT ...
21. vlj '18.


UPOZORENJE GRAĐANIMA OD OPASNOSTI ZBOG SNIJEG ...
8. vlj '18.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
1