17-LISTA KANDIDATA - ABECEDNO

LOKALNI IZBORI 2017.- ZAMJENICI GRADONAČELNIKA / NAČELNIKA IZ REDOVA NACIONALNIH MANJINA - 1. MANJINA / ZADARSKA ŽUPANIJA / GRAČAC - SRPSKA NACIONALNA MANJINA

RBR. LISTA KANDIDATA
1.  Kandidat:  RAJKA RAĐENOVIĆ 
Predlagatelj: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS   
2.  Kandidat:  VLADIMIR RAĐENOVIĆ 
Predlagatelj: KANDIDAT GRUPE BIRAČA