17-LISTA KANDIDATA - ABECEDNO

LOKALNI IZBORI 2017.- GRADONAČELNICI / NAČELNICI / ZADARSKA ŽUPANIJA / GRAČAC

RBR. LISTA KANDIDATA
1.  Kandidat:  MARKO BOJIĆ 
Zamjenik: KARLO ŠTEKO 
Predlagatelj: MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES   
2.  Kandidat:  GORAN ĐEKIĆ 
Zamjenik: MIŠEL ŠLJIVIĆ 
Predlagatelj: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS 
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI   
3.  Kandidat:  NATAŠA TURBIĆ prof. 
Zamjenik: ROBERT JUKO ing. 
Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS   
4.  Kandidat:  SLAVICA MILIČIĆ 
Zamjenik: GRETA DRLJA 
Predlagatelj: KANDIDAT GRUPE BIRAČA   
5.  Kandidat:  VELJKO ĐEKIĆ 
Zamjenik: SVJETLANA VALJIN 
Predlagatelj: DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA - DSS