Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA - Općina Gračac

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA3.5.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA


 


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


 


OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine GRAČAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS, utvrdilo je i prihvatilo


 


 


 


 


 


PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU


 


ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


     
 

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS


 

 


Nositelj liste: MARKO BOJIĆ


 


 


 


Kandidatkinje/kandidati:


  1. MARKO BOJIĆ; HRVAT; GRAČAC, ŠKOLSKA UL. 3; rođ. 30.09.1963; OIB: 16958214201; M


  1. FRANE RAČIĆ; HRVAT; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 6; rođ. 03.11.1966; OIB: 65103834875; M


  1. IVAN PAVELIĆ; HRVAT; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 4; rođ. 25.05.1964; OIB: 10388139172; M


  1. MARIJANA DONADIĆ; HRVATICA; GRAČAC, UL.BANA JOSIPA JELAČIĆ 11; rođ. 18.04.1963; OIB: 15694689613; Ž


  1. KARLO ŠTEKO; HRVAT; GRAČAC, ULICA HRVATSKOG SOKOLA 20; rođ. 15.05.1992; OIB: 45050055782; M


  1. MIRA IVANKOVIĆ; HRVATICA; GRAČAC, KRATKA ULICA 8; rođ. 22.01.1951; OIB: 07132028848; Ž


  1. MARIJAN LOVRIĆ; HRVAT; GRAČAC, ULICA JOZE ILIJIĆA 5; rođ. 02.02.1954; OIB: 60630493937; M


  1. MARIJANA RAČIĆ; HRVATICA; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 6; rođ. 27.07.1994; OIB: 38640167791; Ž


  1. IVAN PRGOMET; HRVAT; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 34; rođ. 29.01.1965; OIB: 15353166846; M


  1. LJUBA BOJIĆ; HRVATICA; GRAČAC, ŠKOLSKA UL. 3; rođ. 30.07.1971; OIB: 34630977631; Ž


  1. ŽARKO ANDRIĆ; HRVAT; GRAČAC, VLAŠIĆKA ULICA 1; rođ. 21.11.1975; OIB: 47266251980; M


  1. IVKA ŠARIĆ; HRVATICA; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 23; rođ. 07.04.1963; OIB: 26123817939; Ž


  1. JELENA STOJAK; HRVATICA; GRAČAC, PLITVIČKI ODVOJAK I 20; rođ. 08.06.1964; OIB: 42262558235; Ž


 


 


 


 


 


 


      

 

 


 
 

PREDSJEDNIK


 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA


 

OPĆINE GRAČAC


 

 


 

NEVENKA ŠIMUNOVIĆ


 


Objavljeno: 3.5.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR