Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZAKONSKA REGULATIVA - Općina Gračac

OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZAKONSKA REGULATIVA30.11.2015.


Zakonska regulativa vezana za izradu godišnjeg financijskog plana neprofitnih organizacija te godišnje izvješće o volontiranju

Prema čl.5. st.1 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Neprofitna organizacija koja je obveznik dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu. U stavku 6. istog članka je navedeno da će Ministar financija propisati metodologiju izrade, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjete izvršavanja financijskog plana.
Navedeni Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija je stupio na snagu 30.10.2015., međutim u čl.27. Pravilnika je navedeno da:
1. Prvi financijski plan neprofitna organizacija izrađuje temeljem članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za razdobllje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
2. Financijski plan neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata te obrazloženje financijskog plana i usvaja se do 31. prosinca 2015.
3. Prvi financijski plan neprofitna organizacija izrađuje u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
Prema tome, neprofitna organizacija mora do 31. 12. 2015. usvojiti financijski plan za razdoblje od 31.1.2016 - 31.12.2016 a izrađuje ga temeljem članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, s time da se može voditi metodologijom propisanom u Pravilniku.
U istom Pravilniku je navedena obveza provođenja samoprocjene učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Upitnik koji se spominje je potrebno predati najkasnije do 28.3.2016.

Ovo su samo neke bitne odrednice, a cijelu zakonsku regulativu, te važeće izmjene i dopune možete pogledati na:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_121_2300.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2255.htmlGodišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu ("Narodne novine" br. 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatorima volontiranja ("Narodne novine" br. 101/08) neprofitne organizacije su dužne Ministarstvu socijalne politike  i mladih dosatviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini. Rok za dostavljanje izvješća je 28.2.2016. Izvješće se dostavlja putem web aplikacije koja je dostupna na : http://www.volonteri.mspm.hr


Objavljeno: 30.11.2015.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 1 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR