Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Stanje obrane od poplava na području Općine Gračac - Općina Gračac

Stanje obrane od poplava na području Općine Gračac16.11.2019.


Gračac - Zbog visokog vodostaja rijeke Otuča, i problema sa zaobalnim vodama na području Općine Gračac, načelnica Općine Gračac u suradnji sa Službom CZ Zadar, donijela je Odluku o aktiviranju Stožera CZ Općine Gračac. Poduzimaju se aktivnosti na otklanjanju posljedica kao i daljnje preventivne aktivnosti. Više na https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/stanje-obrane-od-poplava-16-studenog/1973Objavljeno: 16.11.2019.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 2 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR