Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Izbori za Vijeće Mjesnog odbora Srb

ikona
14.12.2022.  KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA/ČLANICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SRB   
dividerikona
12.12.2022.  Objava rezultata- neslužbeni   
dividerikona
23.11.2022.  ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA/ČLANICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SRB   
dividerikona
23.11.2022.  KANDIDACIJSKA LISTA SDSS   
dividerikona
23.11.2022.  RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA   
dividerikona
23.11.2022.  OBVEZNE UPUTE BROJ 4 O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA   
dividerikona
11.11.2022.  OBJAVA BIRAČIMA OPĆINE GRAČAC - IZBORI ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA SRB   
dividerikona
9.11.2022.  Obavijesti i upute po raspisanim izborima   
dividerikona
9.11.2022.  Obrazac prijedloga liste- grupe birača   
dividerikona
9.11.2022.  Obrazac popisa s potpisima birača koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača   
dividerikona
9.11.2022.  Obrazac prijedloga liste- političke stranke   
dividerikona
9.11.2022.  OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE   
dividerikona
9.11.2022.  ODLUKA O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA   
dividerikona
9.11.2022.  ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA SRB   
dividerikona
5.9.2018.  OBJAVA KONAČNIH REZULTATA IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA/ČLANICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SRB   
dividerikona
3.9.2018.  OBJAVA REZULTATA IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA/ČLANICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SRB   
dividerikona
20.8.2018.  RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ČLANOVA/ČLANICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SRB   
dividerikona
31.7.2018.  Objava biračima- Registar birača   
dividerikona
31.7.2018.  Objava zbirne liste   
dividerikona
17.7.2018.  OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA SRB I OBVEZNE UPUTE S ROKOVIMA IZBORNIH RADNJI   
dividerikona
17.7.2018.  Obrazac prijedloga liste - političke stranke   
dividerikona
17.7.2018.  Obrazac prijedloga kandidacijske liste grupe birača   
dividerikona
17.7.2018.  Obrazac popisa s potpisima birača koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača   
dividerikona
17.7.2018.  OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE   
dividerikona
16.7.2018.  Odluka o raspisivanju izbora za vijeće Mjesnog odbora Srb   
dividerikona
16.7.2018.  Odluka o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva   
dividerikona
Objava konačnih rezultata izbora za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb   
dividerikona
Objava rezultata izbora za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb   
dividerikona
Rješenje o imenovanju biračkog odbora za izbor članova/članica vijeća Mjesnog odbora Srb   
dividerikona
Obvezne upute o promatranju izbora   
dividerikona
Obvezne upute o načinu uređenja biračkog mjesta   
dividerikona
Obvezne upute o načinu glasovanja birača - osoba sa invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača te birača koji ne ...   
dividerikona
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova/članica vijeća Mjesnog odbora Srb   
dividerikona
Objava zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova/članica Vijeća Mjesnog odbora Srb   
dividerikona
Očitovanje o prihvaćanju kandidature   
dividerikona
Obavijest o raspisivanju izbora za Vijeće Mjesnog odbora Srb i uputa s rokovima izbornih radnji   
dividerikona
Obrazac prijedloga liste za grupu birača   
dividerikona
Obrazac popisa sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača   
dividerikona
Obrazac prijedloga liste za političke stranke   
dividerikona
Odluka o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva   
dividerikona
Odluka o raspisivanju izbora za Vijeće Mjesnog odbora Srb   
divider