Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Općina Gračac - Dokumenti

Ostali dokumenti

Obrasci Odluke i objave Ostali dokumenti Prostorni plan Dokumenti iz područja komunalnih djelatnosti Statut i Poslovnik Proračun Javni pozivi, nabave i natječaji Sjednice Općinskog vijeća Pristup informacijama Službeni glasnik Općine Gračac Oglasna ploča Izvješća vijećnika izabranih s liste grupe birača Lokalni izbori Gospodarenje otpadom Savjet mladih Općine Gračac Fondovi Europske unije Mjesni odbor Srb
ikona
30.4.2024.  Usvojeni Integrirani akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka općina Donji Lapac, Gračac, L...   
dividerikona
9.4.2024.  Prijedlog Integriranog akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka općina Donji Lapac, Grača...   
dividerikona
8.11.2023.  STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GRAČAC   
dividerikona
8.11.2023.  Odluka o donošenju strategije upravljanja imovinom   
dividerikona
3.7.2023.  PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM ZA OBJAVU   
dividerikona
8.12.2022.  PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINA GRAČAC   
dividerikona
23.11.2022.  PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE GRAČAC   
dividerikona
8.11.2022.  IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE GRAČAC U IZMSKOM RAZDOBLJU 2022.-2023.   
dividerikona
8.11.2022.  Pregledne karte nerazvrstanih cesta na području Općine Gračac   
dividerikona
20.9.2022.  Strateški program razvoja Općine Gračac 2021.-2025.   
dividerikona
20.9.2022.  Odluka o donošenju Strategije razvoja općine Gračac za 2021.-2025.   
dividerikona
25.8.2022.  Dopuna polugodišnjeg izvješća Provedbenog programa   
dividerikona
29.7.2022.  Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Gračac - tablica   
dividerikona
29.7.2022.  Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Gračac   
dividerikona
7.6.2022.  Prijedlog procjene ugroženosti od požara i prijedlog plana zaštite od požara   
dividerikona
14.12.2021.  Terminski plan provedbe mjera   
dividerikona
14.12.2021.  Provedbeni program Općine Gračac za razdoblje 2021. do 2025.   
dividerikona
2.11.2021.  Odluka o pokretanju izrade Provedbenog programa Općine Gračac   
dividerikona
2.11.2021.  Imenovanje lokalnog koordinatora Općine Gračac   
dividerikona
29.9.2021.  Upisnik izdanih autotaksi dovola na području Općine Gračac   
dividerikona
10.2.2021.  Pregled isplaćenih potpora po provedenom Javnom pozivu temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 20...   
dividerikona
16.12.2020.  Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu   
dividerikona
9.12.2020.  IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE GRAČAC U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2020.-2021   
dividerikona
6.12.2019.  Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Gračac za 2020. god...   
dividerikona
3.12.2019.  PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA - OPĆINA GRAČAC 2019.   
dividerikona
3.12.2019.  PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA - OPĆINA GRAČAC 2019.   
dividerikona
11.11.2019.  IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE GRAČAC U ZMSKOM RAZDOBLJU 2019. -2020.   
dividerikona
11.11.2019.  PRILOG - Karte cestovne mreže s ucrtanim nerazvrstanim cestama Općine Gračac, polaznim i završnim to...   
dividerikona
9.8.2019.  PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, PROVJERE RAČUNA I PLAĆANJA PO RAČUNIMA   
dividerikona
17.7.2019.  PRIJEDLOG PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU GRAČAC   
dividerikona
17.7.2019.  PRIJEDLOG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA GRAČAC   
dividerikona
28.12.2018.  Plan klasifikacijskih oznaka za 2019. godinu   
dividerikona
17.12.2018.  PRILOG - Karte cestovne mreže s ucrtanim nerazvrstanim cestama Općine Gračac, polaznim i završnim to...   
dividerikona
17.12.2018.  IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE OPĆINE GRAČAC   
dividerikona
31.8.2018.  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora   
dividerikona
8.5.2017.  Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora   
dividerikona
26.4.2017.  Plan ukupnog razvoja Općine Gračac za razdoblje 2015.-2020.   
dividerikona
16.3.2017.  Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija   
dividerikona
16.3.2017.  Plan zaštite od požara   
dividerikona
10.2.2017.  Obavijest o ažuriranju indikativnog kalendara natječajnog postupka   
dividerikona
10.2.2017.  Prijedlog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za 2017. godinu   
dividerikona
Plan civilne zaštite Općine Gračac   
dividerikona
Plan zaštite i spašavanja Općine Gračac   
dividerikona
REVIZIJA I procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehnič...   
dividerikona
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ...   
dividerikona
UnaAvanturizam - prezentacija projekta   
divider