Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

O Gračacu

Jedinstveni upravni odjel

Telefon: 023/773-007; Fax: 023/773-004;

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo Općine Gračac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Gračac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.
Upravno tijelo Općine Gračac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom.

SLUŽBENICI

Pročelnica: Bojana Fumić, mag. iur.
e-mail: bojana.fumic@gracac.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Bojana Fumić, mag. iur.

Kontakt: neposredno svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 14,00 sati ili upućivanjem zahtjeva na adresu: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, telefon: 023/773-007, fax: 023/773-004,
e-mail: op-gracac@zd.t-com.hr

Viša stručna suradnica za administrativne poslove i uredsko poslovanje: Sandra Kukić, dipl. iur.
e-mail: adtajnik-gracac@zd.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Sandra Kukić, dipl.iur.
Adresa: Park svetog Jurja 1, 23 440 Gračac; telefon: 023 773 007;
e-mail: gracac@gracac.hr

ODSJEK ZA GOSPODARSTVENE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pomoćnica pročelnice: Anka Šulentić, dipl. ing.
e-mail: juo.gracac@zd.t-com.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Voditeljica odsjeka za proračun i financije: Nataša Tunjić, dipl. oec.
e-mail: racunovodstvo@zd.t-com.hr

Viša stručna suradnica za računovodstvene poslove- vježbenica: Manuela Filipović, struč. spec. oec.
e-mail: racunovodstvo@zd.t-com.hr

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Pomoćnica pročelnice: Svjetlana Valjin, dipl. novinar
e-mail: svjetlana.valjin@gracac.hr

Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo - Komunalni redar: Milan Rastović, ing.
e-mail: milan.rastovic@gracac.hr

Voditelj pododsjeka za stambeno komunalne poslove: Ignjac Petrović

e-mail: i.petrovic@gracac.hrNATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR