Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR GRAČAC - Dokumenti

Odluke i objave

Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća
DJEČJI VRTIĆ "BALTAZAR" GRAČAC

Adresa: Školska 14, 23440 Gračac
Telefon/Fax: 023/ 773-577
e-mail: dj.vrtic.baltazar.gracac@zd.t-com.hr
web: https://djecji-vrtic-baltazar.hr/
Ravnateljica: Marijana Frčekikona
15.6.2021.  Odluka o upisu za 2021/2022.   
dividerikona
15.6.2021.  Obrazac prijave za upis u vrtić i predškolu   
dividerikona
24.5.2021.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
25.3.2021.  Natječaj za pedagoga   
dividerikona
1.12.2020.  Natječaj za pomoćnog radnika za njegu skrb i pratnju   
dividerikona
1.12.2020.  Natječaj za spremačicu   
dividerikona
6.11.2020.  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Baltazar, Gračac   
dividerikona
21.9.2020.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
12.8.2020.  Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja   
dividerikona
15.7.2020.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
29.6.2020.  Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Baltazar Gračac   
dividerikona
20.5.2020.  Obavijest o daljnem nastavku rada vrtića   
dividerikona
30.3.2020.  Odluka o poništenju natječaja za odgojitelja   
dividerikona
16.3.2020.  Natječaj odgojitelj   
dividerikona
16.1.2020.  Plan nabave za 2020. godinu   
dividerikona
19.11.2019.  Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme   
dividerikona
19.11.2019.  Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme   
dividerikona
19.11.2019.  Natječaj za domara na određeno vrijeme   
dividerikona
24.10.2019.  Natječaj odgojitelj   
dividerikona
18.10.2019.  Natječaj za spremačicu   
dividerikona
24.7.2019.  Natječaj za ravnatelja   
dividerikona
31.1.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
dividerikona
31.1.2019.  Izvješće o radu 2017./2018.   
dividerikona
31.1.2019.  Kurikulum 2018./2019.   
dividerikona
31.1.2019.  Godišnji plan rada za 2018./2019. godinu.   
dividerikona
27.2.2018.  Plan nabave za 2018.   
dividerikona
7.12.2017.  Odluka o poništenju natječaja   
dividerikona
31.1.2017.  Odluka za određivanje službene osobe za informiranje   
dividerikona
Pravilnik o bagatelnoj nabavi   
dividerikona
Procedura o provođenju mjera za naplatu dospjelih, nenaplaćenih potraživanja   
dividerikona
Plan nabave za proračunsku godinu 2016.   
dividerikona
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića "Baltazar" Gračac   
dividerikona
Izvješće o radu 2015/2016   
dividerikona
Godišnji plan i program rada 2016/2017   
divider