Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Općina Gračac - Dokumenti

Dokumenti iz područja komunalnih djelatnosti

Obrasci Odluke i objave Ostali dokumenti Prostorni plan Dokumenti iz područja komunalnih djelatnosti Statut i Poslovnik Proračun Javni pozivi, nabave i natječaji Sjednice Općinskog vijeća Pristup informacijama Službeni glasnik Općine Gračac Oglasna ploča Izvješća vijećnika izabranih s liste grupe birača Lokalni izbori Gospodarenje otpadom Savjet mladih Općine Gračac Fondovi Europske unije Mjesni odbor Srb
ikona
15.12.2023.  Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gračac   
dividerikona
15.12.2023.  Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom   
dividerikona
23.10.2023.  Izvedbeni program zimske službe za županijske i lokalne ceste na području Zadarske županije za 2023....   
dividerikona
19.10.2023.  IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE GRAČAC U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2023.-2024   
dividerikona
19.10.2023.  Pregledne karte nerazvrstanih cesta na području Općine Gračac   
dividerikona
28.2.2023.  Izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme u Općini Gračac   
dividerikona
8.11.2022.  OPĆI UVJETI USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO   
dividerikona
8.11.2022.  Suglasnost na Cjenik tržnice na malo   
dividerikona
24.9.2021.  PRILOG - Karte cestovne mreže s ucrtanim nerazvrstanim cestama Općine Gračac, polaznim i završnim to...   
dividerikona
24.9.2021.  IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE 2021-2022.   
dividerikona
30.3.2021.  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračac za 2020. godinu   
dividerikona
9.3.2021.  OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC   
dividerikona
9.2.2021.  ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU PROGRAMA MJERA I PROVEDBENOG PLANA OBVEZNE PREVENTIVNE DDD U 2021.GODINI   
dividerikona
21.12.2020.  8_Prometna situacija- LIST 5   
dividerikona
21.12.2020.  Prometni elaborat - Izmjena prometne signalizacije i opreme na cestama u Općini Gračac   
dividerikona
21.12.2020.  1_Pregledna karta (TK)   
dividerikona
21.12.2020.  16_Horizontalna signalizacija na pješačkom prijelazu   
dividerikona
21.12.2020.  2_Pregledna karta (DOF-Gračac)   
dividerikona
21.12.2020.  3_Pregledna karta (DOF-Srb)   
dividerikona
21.12.2020.  4_Prometna situacija- LIST 1   
dividerikona
21.12.2020.  5_Prometna situacija- LIST 2   
dividerikona
21.12.2020.  6_Prometna situacija- LIST 3   
dividerikona
21.12.2020.  7_Prometna situacija- LIST 4   
dividerikona
21.12.2020.  9_Prometna situacija- LIST 6   
dividerikona
21.12.2020.  10_Prometna situacija- LIST 7   
dividerikona
21.12.2020.  11_Prometna situacija- LIST 8   
dividerikona
21.12.2020.  12_Prometna situacija- LIST 9   
dividerikona
21.12.2020.  13_Prometna situacija- LIST 10   
dividerikona
21.12.2020.  15_Horizontalna signalizacija na standardnom   
dividerikona
21.12.2020.  17_Postavljanje prometnog znaka   
dividerikona
21.12.2020.  18_Horizontalna signalizacija natpis STOP na kolniku   
dividerikona
21.12.2020.  14_Prometna situacija- LIST 11   
dividerikona
10.11.2017.  OPERATIVNI PLAN ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC U RAZDOBLJU OD 15.11.2017. DO 15.04.2018. GO...   
dividerikona
Operativni plan zimske službe na području Općine Gračac u razdoblju od 15.11.2016. do 15.04.2017.   
dividerikona
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada   
divider