Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Projekti

Una-AvanTurizamTRAJANJE: 27.06.2007.- 26.06.2009.
SREDSTVA: 135.822,16€
FINANCIRA: EU CARDS 80% I OPĆINA GRAČAC 20%
NOSITELJ PROJEKTA: OPĆINA GRAČAC
PARTNERI: GRAD BIHAĆ (BiH), TURISTIČKA ZAJEDNICA UNSKO-SANSKOG KANTONA (BiH), UDRUGA «UNA», RIBOLOVNO DRUŠTVO «UNA» (BiH), SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO «PASTRVA»

GLAVNI CILJ PROJEKTA

Podržati održivi razvoj područja uz rijeku Unu kroz prekograničnu suradnju organizacija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine uključenih u turističku djelatnost.

SPECIFIČNI CILJ

Razviti ponudu rekreacijskog turizma u pograničnom području Općine Gračac.

CILJANE GRUPE

- Domaćinstva u Donjem Srbu i okolnim selima: 80 domaćinstava
- Nezaposlene mlađe osobe u Srbu i okolnim selima: 70 osoba
- Općina Gračac, Grad Bihać, Turistička zajednica Unsko-sanskog Kantona,
- Turistička zajednica Gračac, udruga «Una».
- Predstavnici organizacija i ustanova koje rade na održivom razvoju bazena rijeke Une u Hrvatskoj i BiH: 30 organizacija i ustanova.

KONAČNI KORISNICI

- Turisti i posjetitelji
- Stanovnici Donjeg Srba i općine Gračac
- Stanovnici bazena rijeke Une u Hrvatskoj i BiH.

OČEKIVANI REZULTATI

1. Osnažen ljudski potencijal za pružanje usluga u turizmu
2. Razvijena infrastruktura za rekreacijski turizam
3. Unaprijeđen marketing gračačke turističke ponude
4. Uspostavljen koordinirana promidžba turizma i turistički menadžment s obje strane granice
5. Povećan institucionalni kapacitet za prekogranični razvoj turizma

GLAVNE AKTIVNOSTI

1. Upravljanje projektom: Uspostavljanje operativnosti partnera i koordinacija partnera
2. Turistička infrastruktura: Izgradnja male turističke infrastrukture, staza i signalizacije
3. Trening i tehnička pomoć: Jačanje kapaciteta lokalnih subjekata za pružanje turističkih usluga i turističkih zajednica, te planiranje razvoja lokalnog i prekograničnog turizma
4. Promidžba: Izrada promidžbenog materijala, sudjelovanje u međunarodnoj sportsko-turističkoj manifestaciji; odnosi s javnošću.

Ostvarenje glavnog cilja projekta prati se sljedećim indikatorima:
1. Sudjelovanjem hrvatskih partnera u inicijativi za zaštitu rijeke Une. Općina Gračac i udruga «Una» podržat će inicijativu iz BiH o zaštiti bazena rijeke Une i sudjelovat će u pokretanju inicijative da se jednak tretman zaštiti Une da i od strane hrvatskih vlasti.
2. Povećan dohodak stanovnika graničnog područja od davanja usluga povezanih s turizmom.
3. Povećana i poboljšana komunikacija među organizacijama i pojedincima s obje strane granice, kroz povećanu ekonomsku i društvenu aktivnost.

Specifični cilj projekta,(razviti ponudu rekreacijskog turizma u pograničnom području općine Gračac) realizira se kroz:
1 Transfer znanja između subjekata - pružatelja turističkih usluga BiH i Hrvatske
2 Izgradnju turističke infrastrukture u pograničnoj zoni
3 Zajednički marketing turističke ponude relevantnih turističkih zajednica iz BiH i Hrvatske
4 Zajedničkim upravljanjem razvoja turizma u pograničnom području.

Rezultati projekta prate se kroz povećan broj turista i posjetitelja (uključujući i stance) – korisnika turističkih usluga, povećan broj pružatelja turističkih usluga, povećan broj poslovnih partnerstva među pružateljima turističkih usluga iz BiH i Hrvatske, povećan broj turističkih agencija koje uključuju obje strane granice u svoje turističke pakete, povećan broj novih turističkih inicijativa u pograničnom području i u općinama uključenim u projekt.

Mikrolokacija projekta

Donji Srb i njegova okolica

NATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR