Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Linkovi

Korisni linkovi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_19_323.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2800.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_137_2588.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1935.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2762.html

Zakon o javnoj nabavi
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1740.html

Zakon o proračunu
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_144_2457.html

Zakon o gospodarenju otpadom
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_11_142_1953.html

Zakon o komunalnom gospodarstvu
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1393.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_110_2138.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_708.html

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

Zakon o lokalnim izborima
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3074.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_121_2629.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1937.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_881.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2763.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_37_757.html

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_86_2752.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1354.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_4_139.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_112_2240.html

Zadarska županija / www.zadarska-zupanija.hr

Matični ured Gračac / www.zadarska-zupanija.hr/matični-uredi/matični-ured-gračac

Sabor Republike Hrvatske / www.sabor.hr

Vlada Republike Hrvatske / www.vlada.gov.hr

Ured Predsjednika Republike Hrvatske / www.predsjednik.hr

Ustavni sud Republike Hrvatske / www.usud.hr

Vrhovni sud Republike Hrvatske / www.vsrh.hr

Ministarstvo pravosuđa i uprave / www.mpu.gov.hr

Državno izborno povjerenstvo / www.izbori.hr

Agencija za zaštitu osobnih podataka / www.azop.hr

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske / www.udruge.gov.hr

Narodne novine / www.nn.hr

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske / www.sredisnjikatalogrh.gov.hr

Hrvatska izvještajna novinska agencija / www.hina.hr

Državna geodetska uprava / www.dgu.gov.hr

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra / https://oss.uredjenazemlja.hr/

Katastarski podaci / http://www.katastar.hr

Hrvatska gospodarska komora / www.hgk.hrNATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR