Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Udruge

Lokalni izbori

Udruga "Majka Terezija"

Adresa: Hrvatskog proljeća 1
Telefon: 023/773 384
Email: mterezija951@gmail.com
Web stranica: http://http://www.majkaterezija.org

Broj članova: 12
Volonteri: 5

Cilj – misija organizacije

- poboljšanje kvalitete života, pružanje pomoći i socijalne skrbi starijim i nemoćnim osobama

- stvaranja pretpostavke i uvjeta za organizirano zadovoljavanje potreba za očuvanjem, poboljšanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja te obogaćivanjem slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i raznim aktivnostima;

- poticanje i širenje pomoći osobama kojima je zbog tjelesnog, mentalnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe kako bi što duže zadržali postojeću kvalitetu življenja, omogućavajući im da ostanu u sredini koju poznaju i koja im pruža osjećaj sigurnosti

Ciljana grupa

starije osobe, invalidi, ranjive i isključene osobe, opća populacija građana

Trenutne aktivnosti i planovi

Udruga „Majka Terezija“ trenutno provodi:
Program „Pomoć u kući starijim osobama na području Srba“ na osnovu ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prema rješenjima CZSS Gračac usluga pomoći u kući pruža se za 23 korisnika na području Srba. Usluga podrazumijeva obavljanje kućanskih poslova, dostavu lijekova i namirnica, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika) U sklopu ovog programa zaposlene su tri gerontodomaćice na pola ukupnog mjesečnog fonda sati. Program Pomoć u kući sufinancira i Zadarska županija.

Projekt „Socijalno uključivanje starijih osoba 4“ financira Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Provodi se u partnerstvu s Udrugom Prospero, u razdoblju od početka 2021. do kraja 2020. godine. Ovim projektom radimo na poboljšanju i unapređenje kvalitete života i aktivnog sudjelovanja starijih osoba u životu zajednice kroz edukativne aktivnosti, međugeneracijsku solidarnost, radionice tradicijskih vještina u cilju cjelovitog razvitka vlastitih potencijala i osvještavanja o zdravim životnim navikama. Izradom brošura, medijskim priopćenjima i objavama, usmenim informiranjem na druženjima će se dati doprinos osvješćivanju javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama i informiranju starijih osoba o mogućoj zlouporabi ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba. Sukladno uputama ministarstva, provedbu planiranih aktivnosti nastojimo što više prilagodite uvjetima pandemije te se jedan dio aktivnosti zamijenio s uslugom pomoći u kući kojom ćemo osiguravati korisnicima dostavu namirnica i lijekova, umjesto radionica telefonski komunicirati s korisnicima u svrhu psihosocijalne podrške.

Projekt pod nazivom „Osobnom asistencijom do socijalne uključenosti II” osigurava pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom. Nositelj projekta je UOSI „Prijatelj“ iz Metkovića, Financira se iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Projektom se osiguravaju usluge za 4 osobe na području Gračaca. Projektom se pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavanju institucionalizacije korisnika usluge kroz pružanje usluge osobne asistencije, a pridonijet će i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju. Usluga osobne asistencije se pruža po svakom korisniku za pola ukupnog mjesečnog fonda sati.

Usluge savjetovanja i informiranja kroz uredsko vrijeme. Udruga „Majka Terezija“ informira starije osobe o njihovim pravima i mogućnostima te uključivanja u život zajednice, pomaže im u pisanju raznih molbi, zahtjeva, naručivanjima i zakazivanjima termina kod liječnika i sličnim administrativnim poslovima

Nakon provedenog projekta „Zaposlena žena, osnažena žena“ ZAŽELI - program zapošljavanja žena, očekujemo odobravanje i provedbu nastavka druge faze ovog projektnog prijedloga. U sklopu projekta bi se zaposlilo 30 žena pripadnica ranjivih skupina koje bi pružale usluge pomoći u kući za minimalno 180 korisnika na području Općine Gračac.
Također se očekuju rezultati prijave na još dva natječaja iz ESF-a.

Dosadašnje aktivnosti

Provedeni projekti u razdoblju od 2015. godine do 2020. godine:

Zajedno za kvalitetniji život starih i nemoćnih osoba – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Projekt: Javni rad-Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama - HZZZ
Javni rad-Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama - Zaželi - ESF
Projekt: „GRAČAC susret kultura“ – Ekumenska inicijativa žena -Omiš
Prijevoz starih i nemoćnih 2017-2020. godine – MDOMSP
Projekti „Socijalno uključivanje starijih osoba“ (poludnevni boravak) - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Projekti Pomoć starijim osobama od 2016 do 2020. godine - Općina Gračac
Zaposlena žena, osnažena žena – Zaželi - ESF
Kroz provedbu projekata od 2015. godine bilo je zaposleno 75 osoba na određeno vrijeme.

Suradnici

Udruga Prospero, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Općina Gračac, Zadarska županija, Centar za socijalnu skrb Zadar - podružnica Gračac, UOSI „Prijatelj“ iz Metkovića, Humanitarna organizacija „Love“ iz Italije, Udruga Fivaro - Gospić, Ekumenska inicijativa žena iz Omiša

NATRAG
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR