Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA - Općina Gračac

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA3.5.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA


 


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


 


OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


 


GRAČAC, 3. svibnja 2013.


 


 


 


 


 


 Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine GRAČAC, sastavilo je


 


 


 


 


 


ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA


 


ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


   1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA


 


 Nositelj liste: TOMO DELAČ


   1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ


 


 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU


 


 Nositelj liste: TADIJA ŠIŠIĆ


   1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS


 


 Nositelj liste: VLADIMIR JAVOROVIĆ


   1. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS


 


 Nositelj liste: MARKO BOJIĆ


   1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP


 


 SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS


 


 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS


 


 HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS


 


 Nositeljica liste: KATARINA PLEŠA JAKOVLJEVIĆ


 


 


 


 


      

 

 


 
 

PREDSJEDNIK


 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA


 

OPĆINE GRAČAC


 

 


 

NEVENKA ŠIMUNOVIĆ


 


Objavljeno: 3.5.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR