Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA - Općina Gračac

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA28.8.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


OPĆINE GRAČAC


 


 


Gračac, 8. srpnja 2013. god.


 


 


 


 


 IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA


ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE,  ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE, ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČAC, NAČELNIKA OPĆINE GRAČAC  I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE GRAČAC IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE, ODRŽANIH DANA  19. SVIBNJA 2013. GODINE


 


RASHODI


   1. Isplata naknada za rad biračkih tijela ...................................84.493,49


1.1.  Isplata naknada biračkim odborima koja prema odluci Vlade RH


 iznosi 300,00 kuna neto, a koji iznos Općina Gračac dijeli sa Zadarskom županijom


pa podmiruje polovinu tog iznosa ili 150,00 kuna neto po osobi za svaki krug izbora   što ukupno bruto iznosi …………… 28.494,62 


1.2.  Isplata za korištenje obiteljskih kuća Mesić i Dronjak, za potrebe


 biračkih mjesta u iznosu od 500,00 neto za svako mjesto za svaki drugih izbora   što ukupno bruto iznosi …………… 3.286,00   


1.3.  Isplata naknada predsjedniku, potpredsjedniku i članovima


stalnog sastava Izbornog povjerenstva općine Gračac


koja prema Odluci Vlade RH iznosi 3.200,00 kuna


što ukupno bruto iznosi.......................................................................... 37.130,61


1.4.  Isplata naknada   članovima proširenog sastava Izbornog


povjerenstva Općine Gračac, koja prema Odluci Vlade


RH iznosi 2.080,00 kuna, a ukupno bruto iznosi ………............. 15.582,26


   1. Naknada osobi ovlaštenoj za nadzor izborne promidžbe iznosi


500,00 kuna neto, što ukupno bruto iznosi .................................. 980,84  1. Materijalni troškovi (glasački listići, objave, materijal) ..............12.246,06

  2. Naknade za prijevoz ........................................................................768,00


  


 SVEUKUPNO:  98.488,39 


 


 


 


Predsjednica


 


 Nevenka Šimunović, dipl. iur., v.r.Objavljeno: 28.8.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR