Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

POZIV VIJEĆNICIMA NA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA - Općina Gračac

POZIV VIJEĆNICIMA NA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA28.8.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Općinsko vijeće


KLASA: 021-05/13-01/03


URBROJ: 2198/31-02-13-1


U Gračacu, 15. srpnja 2013. g.


 


Temeljem čl. 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 9/10)


 


 


POZIVAM  VAS


 


na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gračac


koja će se održati u ponedjeljak, 22. srpnja 2013. godine s početkom u 15, 00 sati u općinskoj vijećnici


 


DNEVNI RED: 1. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 2. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

 3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 1.1. do 31. 12. 2012. g.

 4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Gračac ima dionice ili udjele u vlasništvu

 5. Prijedlog Statuta Općine Gračac

 6. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračac

 7. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o plaćama

 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2012. godinu

 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2012. godinu

 10. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava o prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Gračac u 2012. godini

 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim odborima i provedbi izbora u mjesnim odborima

 12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

 13. Prijedlog Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

 14. Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta i izdavanju tabularne isprave

 15. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja

 16. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 17. Prijedlog Zaključka (imenovanje mrtvozornika)


 


 


 PREDSJEDNICA:


                               Katarina Pleša JakovljevićObjavljeno: 28.8.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR