Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA - Općina Gračac

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA21.12.2016.


Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. godini KLASA: 351-01/16-01/10, URBROJ: 2198/31-01-16-1 od 04.11.2016 te Izmjene i dopune Odluke o raspisivanju javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. godini KLASA: 351-01/16-01/10, URBROJ: 2198/31-01-16-3 od 07.11.2016, a sukladno uvjetima iz Javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. godini objavljenog 04.11.2016. te izmjenama i dopunama Javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. objavljenog 07.11.2016. godine na službenim stranicama Općine Gračac www.gracac.hr, Jedinstveni upravni odjel kao ovlašteni predstavnik Općine Gračac, dana 19.12.2016. godine nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene pristiglih prijava objavljuju popis svih prihvaćenih prijava na temelju kojih prijavitelji mogu podnijeti Zahtjev za sufinanciranje koji se nalazi u prilogu.


Općina Gračac zadržava pravo u bilo kojoj fazi postupka zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko isto ocijeni potrebnim. Popis priloga uz zahtjev za isplatu sredstava nalazi se na obrascu zahtjeva.


Zahtjev za isplatu


Tablica rezultata prijavaObjavljeno: 21.12.2016.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR