Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

PROJEKT "RASTIMO ZDRAVO I SIGURNO ZAJEDNO" - Općina Gračac

PROJEKT "RASTIMO ZDRAVO I SIGURNO ZAJEDNO"30.1.2017.


Općina Gračac je u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom “Sveti Bartolomej” iz Knina pokrenula projekt pod nazivom "Rastimo zdravo i sigurno zajedno". Program je namijenjen djeci s poteškoćama predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta te njihovim roditeljima na području Gračaca i Knina.  Projekt  "Rastimo zdravo i sigurno zajedno" je predan na natječaj Ministarstva zdravlja u srpnju 2016. za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja psihosocijalne potpore. U suradnju se uključio i Centar za socijalnu skrb Gračac te roditelji koji su se obratili za pomoć, a sve s ciljem pronalaska rješenja za djecu s poteškoćama koja imaju potrebu za stručnom pomoći i rehabilitacijom.  Djeca predškolske i školske dobi konačno će dobiti stručnu pomoć:  logopeda, defektologa, fizioterapeuta, socijalnog pedagoga, a po potrebi i psihologa. Za djecu su namijenjeni i drugi sadržaji kao što su integrativne radionice, kreativno-zabavni sadržaji i sl.  Program će se naredne tri godine na području Općine Gračac odvijati u obnovljenom vrtiću „Baltazar“, te će se jedna prostorija opremiti osnovnom opremom za rehabilitaciju  i edukaciju, grupno i individualno savjetovanje i rad.


 


 


 Objavljeno: 30.1.2017.


  • GRAČAC Hrvatska

    Posljednje novosti

    banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR