Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Izmjene i dopune Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Gračac u 2019. godini - Općina Gračac

Izmjene i dopune Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Gračac u 2019. godini29.11.2019.


U Javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Gračac u 2019. godini, od 19. lipnja 2019. godine http://gracac.hr/default_vijest.asp?sid=7901, pod Mjerom 4. Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete, dopunjava se popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz Obrazac 4, tako da glasi: 


 


- preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra) te Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za vlasnike obrta,


- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,


- preslika računa koji glasi na obrt/tvrtku,


- preslika izvoda IBAN računa obrta/tvrtke kojom se dokazuje izvršeno plaćanje,


- preslika certifikata, odnosno drugog dokaza iz kojeg je nedvojbeno da je proizvod dostavljen na postupak certificiranja, odnosno stjecanja određenog znaka kvalitete/ sukladnosti


- potvrda Porezne uprave da subjekt nema dugovanja prema Poreznoj upravi (ne starija od 5 dana od dana predaje zahtjeva), 


- dokaz da korisnik je/nije u sustavu PDV-a na dan podnošenja zahtjeva (potvrda Porezne uprave ili  s Internet stranice Porezne uprave: https://oib.oib.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit )


- Obrazac IZJ.


 


Uz ovu Izmjenu i dopunu objavljuje se izmijenjeni i dopunjeni Obrazac 4.


 


Prijave na Javni poziv mogu se podnositi do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Općine Gračac za 2019. godinu sukladno rasporedu na pojedinoj mjeri Programa, a krajnji rok za prijave produžava se do 23. prosinca 2019. godine.


 


Svi ostali dijelovi i prilozi Javnog poziva ostaju nepromijenjeni.


           


 


                                                                       OPĆINSKA NAČELNICA:


                                                                          Nataša Turbić, prof.Objavljeno: 29.11.2019.


ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR