Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Javni poziv za dodjelu stipendija Općine Gračac za akademsku godinu 2019/2020. - Općina Gračac

Javni poziv za dodjelu stipendija Općine Gračac za akademsku godinu 2019/2020.13.12.2019.


Prijave na Poziv podnose se isključivo na Obrascu „Prijava za stipendije“ koji se može preuzeti na www.gracac.hr ili u Općini Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac. Obrazac se osobno potpisuje te uz njega prilaže  propisana dokumentacija. Rok za dostavu prijava na Poziv je od dana objave do zaključno 10. siječnja 2020. godine na adresu:


 


Općina Gračac


Park sv. Jurja 1


23440 Gračac


Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Gračac


„Prijava za stipendiju“


 


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Objavljeno: 13.12.2019.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR