Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA U PRIGODI BOŽIĆNIH BLAGDANA - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA U PRIGODI BOŽIĆNIH BLAGDANA22.11.2021.


Općina Gračac će na temelju Socijalnog programa Općine Gračac za 2021. godinu umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gračac koji imaju mirovinu u ukupnom iznosu (tuzemna i inozemna zajedno) do 1.600,00 kuna, isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u prigodi božićnih blagdana. Točan iznos pomoći po umirovljeniku odredit će se nakon zatvaranja ovog poziva raspodjelom osiguranih sredstava na podnositelje koji podnesu pravodobne i potpune zahtjeve te ispune kriterije poziva.  


Kako bi ostvarili ovo pravo, umirovljenici su obvezni podnijeti Zahtjev.


Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u Općini Gračac ili na službenoj internetskoj stranici Općine Gračac www.gracac.hr .


Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi božićnih blagdana mogu se podnositi najkasnije do 10. prosinca 2021. godine.


Zahtjevu je potrebno priložiti:


1.       Preslika osobne iskaznice


2.       Preslika kunskog računa na koji će se izvršiti uplata


3.       Posljednja isplatnica mirovine – preslika


4.       Posljednja isplatnica inozemne mirovine – preslika
Objavljeno: 22.11.2021.


ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR