Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac - Općina Gračac

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac23.2.2022.


Javni uvid o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac trajat će 8 dana, a započinje 03.03. 2022. godine i traje do 10. 03. 2022. godine.


Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac, u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Velike vijećnice Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.


Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac za ponovnu javnu raspravu sukladno epidemiološkim uvjetima održat će se dana 08. 03. 2022. godine s početkom u 10:00 sati u  prostorijama Velike vijećnice Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac.


Tijekom trajanja javne rasprave nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prijedlog prostornog plana iz  prethodne Javne rasprave  (Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac ( KLASA: 350-02/17-01/6; URBROJ: 2198/31-03-17-14, od 27. lipnja 2017. godine).


Druga mišljenja, primjedbe i prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.


Mišljenja, primjedbe i prijedlozi iz ove točke do zaključivanja javne rasprave 10.02. 2022. godine mogu se dati:


-          iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju,


-          pismene prijedloge i primjedbe nositelju izrade putem pošte ili na protokol Općine Gračac, na adresu: Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac do zaključivanja javne rasprave.


 


Primjedbe koje nisu dostavljene u roku te nisu čitko napisane i potpisane imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.  


 
Objavljeno: 23.2.2022.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR