Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA 21.3.2023.


Prigodom obilježavanja Dana Općine Gračac u 2023. godini dodijelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac ili putem elektroničke pošte na gracac@gracac.hr te isti, bez obzira na način dostave, trebaju biti zaprimljeni u Općini Gračac najkasnije do 17. travnja 2023. godine do 14,00 sati.
U slučaju podnošenja putem elektroničke pošte, prijedlozi/ prijave koji se dostavljaju moraju biti potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom.Objavljeno: 21.3.2023.


ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR