Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE NASTALE POPLAVOM - Općina Gračac

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE NASTALE POPLAVOM16.5.2023.


Pozivaju se vlasnici imovine na području Općine Gračac da preliminarno prijave štetu nastalu prirodnom nepogodom – poplava započetom dana 14. 05. 2023. godine. Prijava štete prijavljuje se u pisanom obliku na adresu elektronske pošte: gracac@gracac.hr , neposredno u prostorijama Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac do dana 26. 05. 2023. godine.


U prijavi potrebno je naznačiti i dostaviti: 1.    ime i prezime, adresu, broj telefona 2.    opis štete na imovini, s adresom, katastarskom česticom, registracijom… 3.    vlastitu procjenu štete u eurima (nema utjecaja na kasniju konačnu procjenu štete, a koja će se utvrditi nakon izlaska stručnog povjerenstva, nije potrebno angažirati nikakvu službenu osobu kada prijavljujete ovu štetu) 4.    fotografije Napominje se da je Općina Gračac u postupku preliminarne procjene štete radi podnošenja prijedloga Zadarskoj županiji za donošenjem Odluke o proglašenju prirodne nepogode.


Ukoliko dođe do donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, tada počinju i formalni rokovi za prijavu štete u strogo formalnom postupku, u kojem će se javnim pozivom na službenim internetskim stranicama Općine pozvati oštećene za prijavu štete u propisanom roku na propisanom obrascu (Obrazac PN). Neprijavljivanje štete po ovom pozivu ne isključuje podnošenje prijave u formalnom postupku po proglašenju prirodne nepogode, međutim od važnosti je za ispunjenje uvjeta za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode.Objavljeno: 16.5.2023.


ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR