Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJEST O POREZU NA KUĆE ZA ODMOR - Općina Gračac

OBAVIJEST O POREZU NA KUĆE ZA ODMOR13.2.2024.


Odlukom o lokalnim porezima Općine Gračac objavljenom u “Službenom glasniku Općine Gračac” broj 7/23, porez na kuće za odmor na području Općine Gračac plaća se u visini od 2,00 eura /m2 korisne površine kuće za odmor.


 


Ako ste vlasnik kuće za odmor (zgrade, dijela zgrade ili stana koji koristite povremeno ili sezonski), godišnje plaćate porez na kuće za odmor. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.


 


Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, kao niti na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.


Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.


 


Podnošenje prijave: 


Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor povjereni su Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.


Podatke o poreznom obvezniku, mjestu (adresi) te korisnoj površini svoje kuće za odmor porezni obveznici dužni su dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a to je Ispostava Benkovac, Samostalni izvršitelji Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, tel: 023/201-982, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.


Člankom 56. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) propisane su novčane kazne za obveznike koji ne dostave podatke za utvrđivanje obveze poreza na kuće za odmor. 


 


Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.
Objavljeno: 13.2.2024.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR