Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

Općina Gračac - Dokumenti

Izvješća vijećnika izabranih s liste grupe birača

Izvješće vijećnika izabranog s liste grupe birača Tomo Delač:


ikona
8.9.2017.  Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja...   
dividerikona
8.9.2017.  GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - 1.1.2017-30.6.2017.   
dividerikona
13.2.2017.  Program rada nezavisnog vijećnika za razdoblje 2013.-2017. godine   
dividerikona
13.2.2017.  Plan rada za 2017. godinu   
dividerikona
13.2.2017.  Plan rada za 2016. godinu   
dividerikona
13.2.2017.  Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja...   
dividerikona
13.2.2017.  Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1.siječnja 2016. g...   
dividerikona
13.2.2017.  Financijski plan za 2017. godinu   
dividerikona
13.2.2017.  Financijski plan za 2016. godinu   
dividerikona
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1...   
dividerikona
Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 2014 do 2015 godine   
dividerikona
Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 2015. do 2016 godine   
dividerikona
Godišnji program rada za 2015. godinu   
dividerikona
Financijski plan donacija za razdoblje 2013. do 2015. godine   
dividerikona
Program rada za mandatno razdoblje 1.4.2013. do 1.5.2017. godine   
dividerikona
Program rada za mandat od 2013. do 2017 godine   
dividerikona
Evidencija o primljenim članarinama i članskim doprinosima u 2015. godini   
dividerikona
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u 2015. godini   
dividerikona
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 2...   
dividerikona
Ispravak podatka o posebnom računu za izvješću o primljenim donacijama za 11. do 3...   
dividerikona
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1...   
dividerikona
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1...   
dividerikona
Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2014. do 30.6.2014.   
dividerikona
Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 2014 do 2015 godine   
dividerikona
Godišnji program rada za 2014. godinu   
dividerikona
Godišnji program rada za 2015. godinu   
dividerikona
Financijski plan - program rada za mandatno razdoblje 1.4.2013. - 1.5.2017.godine   
dividerikona
Program rada za mandat 2013.-2017. godinu   
dividerikona
Financijski plan donacija za razdoblje 2013.-2017. godine   
dividerikona
Evidencija o primljenim članarinama i članskim doprinosima u razdoblju od 1.siječn...   
dividerikona
Evidencija o primljenim donacijama u novcu iz dopuštenih izvora od fizičkih osoba ...   
dividerikona
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 2...   
dividerikona
Pregled računa   
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novostiMJESEC HRVATSKE KNJIGE 2019. (15.10.-15.11.2019.)
11. lis '19.


OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU OPSKRBE ELEKTRI ...
10. lis '19.

ČESTITKA PRIGODOM DANA NEOVISNOSTI REPUBLIKE ...
7. lis '19.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.