Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

O Gračacu

Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća: Tadija Šišić, potpredsjednik: Milorad Stanisavljević.

Općinsko vijeće ima predsjednika i do 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća:

1. predstavlja i zastupa Vijeće,
2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća,
3. brine o javnosti rada Vijeća,
4. obavlja druge poslove predviđene Poslovnikom.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Gračac i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće ima 17 članova.

Članovi Vijeća su:

Crepulja Berislav
Cvjetković Milka
Delač Tomo
Jović Tanja
Juko Robert
Knežević Stjepan
Končarević Jasna
Kupčak Viktor
Miletić Ivica
Pezer Mirko
Pleša Jakovljević Katarina
Rađenović Nebojša
Rastović Tanja
Stanisavljević Milorad
Šišić Tadija
Terzić Đorđe
Tomić Ivana

NATRAG
Lokalni izbori

Posljednje novosti


PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA DRŽAVNOSTI
23. lip '17.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje ...
19. lip '17.

OBAVIJEST O OBUSTAVI ISPORUKE ELEKTRIČNE ENER ...
6. lip '17.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.