Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Projekti

Una-AvanTurizamTRAJANJE: 27.06.2007.- 26.06.2009.
SREDSTVA: 135.822,16€
FINANCIRA: EU CARDS 80% I OPĆINA GRAČAC 20%
NOSITELJ PROJEKTA: OPĆINA GRAČAC
PARTNERI: GRAD BIHAĆ (BiH), TURISTIČKA ZAJEDNICA UNSKO-SANSKOG KANTONA (BiH), UDRUGA «UNA», RIBOLOVNO DRUŠTVO «UNA» (BiH), SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO «PASTRVA»

GLAVNI CILJ PROJEKTA

Podržati održivi razvoj područja uz rijeku Unu kroz prekograničnu suradnju organizacija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine uključenih u turističku djelatnost.

SPECIFIČNI CILJ

Razviti ponudu rekreacijskog turizma u pograničnom području Općine Gračac.

CILJANE GRUPE

- Domaćinstva u Donjem Srbu i okolnim selima: 80 domaćinstava
- Nezaposlene mlađe osobe u Srbu i okolnim selima: 70 osoba
- Općina Gračac, Grad Bihać, Turistička zajednica Unsko-sanskog Kantona,
- Turistička zajednica Gračac, udruga «Una».
- Predstavnici organizacija i ustanova koje rade na održivom razvoju bazena rijeke Une u Hrvatskoj i BiH: 30 organizacija i ustanova.

KONAČNI KORISNICI

- Turisti i posjetitelji
- Stanovnici Donjeg Srba i općine Gračac
- Stanovnici bazena rijeke Une u Hrvatskoj i BiH.

OČEKIVANI REZULTATI

1. Osnažen ljudski potencijal za pružanje usluga u turizmu
2. Razvijena infrastruktura za rekreacijski turizam
3. Unaprijeđen marketing gračačke turističke ponude
4. Uspostavljen koordinirana promidžba turizma i turistički menadžment s obje strane granice
5. Povećan institucionalni kapacitet za prekogranični razvoj turizma

GLAVNE AKTIVNOSTI

1. Upravljanje projektom: Uspostavljanje operativnosti partnera i koordinacija partnera
2. Turistička infrastruktura: Izgradnja male turističke infrastrukture, staza i signalizacije
3. Trening i tehnička pomoć: Jačanje kapaciteta lokalnih subjekata za pružanje turističkih usluga i turističkih zajednica, te planiranje razvoja lokalnog i prekograničnog turizma
4. Promidžba: Izrada promidžbenog materijala, sudjelovanje u međunarodnoj sportsko-turističkoj manifestaciji; odnosi s javnošću.

Ostvarenje glavnog cilja projekta prati se sljedećim indikatorima:
1. Sudjelovanjem hrvatskih partnera u inicijativi za zaštitu rijeke Une. Općina Gračac i udruga «Una» podržat će inicijativu iz BiH o zaštiti bazena rijeke Une i sudjelovat će u pokretanju inicijative da se jednak tretman zaštiti Une da i od strane hrvatskih vlasti.
2. Povećan dohodak stanovnika graničnog područja od davanja usluga povezanih s turizmom.
3. Povećana i poboljšana komunikacija među organizacijama i pojedincima s obje strane granice, kroz povećanu ekonomsku i društvenu aktivnost.

Specifični cilj projekta,(razviti ponudu rekreacijskog turizma u pograničnom području općine Gračac) realizira se kroz:
1 Transfer znanja između subjekata - pružatelja turističkih usluga BiH i Hrvatske
2 Izgradnju turističke infrastrukture u pograničnoj zoni
3 Zajednički marketing turističke ponude relevantnih turističkih zajednica iz BiH i Hrvatske
4 Zajedničkim upravljanjem razvoja turizma u pograničnom području.

Rezultati projekta prate se kroz povećan broj turista i posjetitelja (uključujući i stance) – korisnika turističkih usluga, povećan broj pružatelja turističkih usluga, povećan broj poslovnih partnerstva među pružateljima turističkih usluga iz BiH i Hrvatske, povećan broj turističkih agencija koje uključuju obje strane granice u svoje turističke pakete, povećan broj novih turističkih inicijativa u pograničnom području i u općinama uključenim u projekt.

Mikrolokacija projekta

Donji Srb i njegova okolica

NATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti


praz

ČESTITKA PRIGODOM PRAVOSLAVNOG BOŽIĆ ...
7. sij '22.

praz

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE GRA& ...
28. pro '21.
foto

ČESTITKA OPĆINE GRAČAC
24. pro '21.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13