Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

O Gračacu

Jedinstveni upravni odjel

Telefon: 023/773-007; Fax: 023/773-004;

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo Općine Gračac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Gračac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.
Upravno tijelo Općine Gračac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom.

SLUŽBENICI

Pročelnica: Bojana Fumić, mag. iur.
e-mail: bojana.fumic@gracac.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Bojana Fumić, mag. iur.

Kontakt: neposredno svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 14,00 sati ili upućivanjem zahtjeva na adresu: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, telefon: 023/773-007, fax: 023/773-004,
e-mail: op-gracac@zd.t-com.hr

Viša stručna suradnica za administrativne poslove i uredsko poslovanje: Sandra Kukić, dipl. iur.
e-mail: adtajnik-gracac@zd.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Sandra Kukić, dipl.iur.
Adresa: Park svetog Jurja 1, 23 440 Gračac; telefon: 023 773 007;
e-mail: gracac@gracac.hr

ODSJEK ZA GOSPODARSTVENE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pomoćnica pročelnice: Anka Šulentić, dipl. ing.
e-mail: juo.gracac@zd.t-com.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

e-mail: racunovodstvo@zd.t-com.hr

Voditeljica odsjeka za proračun i financije: Nikolina Benić, mag. oec.

Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove: Nataša Tunjić, dipl. oec.

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Pomoćnica pročelnice: Svjetlana Valjin, dipl. novinar
e-mail: svjetlana.valjin@gracac.hr

Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo - Komunalni redar: Milan Rastović, ing.
e-mail: milan.rastovic@gracac.hr

Voditelj pododsjeka za stambeno komunalne poslove: Ignjac Petrović

e-mail: i.petrovic@gracac.hrNATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

foto

SAJAM "JESEN U GRAČACU"
13. ruj '21.

praz

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUF ...
1. ruj '21.

praz

Obavijest o sufinanciranju prijevoza za učeni ...
1. ruj '21.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
banner banner2 banner3 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13