Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

O Gračacu

Jedinstveni upravni odjel

Telefon: 023/773-007; Fax: 023/773-004;

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo Općine Gračac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Gračac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.
Upravno tijelo Općine Gračac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom.

SLUŽBENICI

Pročelnica: Bojana Fumić, mag. iur.
e-mail: bojana.fumic@gracac.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Bojana Fumić, mag. iur.

Kontakt: neposredno svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 14,00 sati ili upućivanjem zahtjeva na adresu: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, telefon: 023/773-007, fax: 023/773-004,
e-mail: op-gracac@zd.t-com.hr

Viša stručna suradnica za administrativne poslove i uredsko poslovanje: Sandra Kukić, dipl. iur.
e-mail: adtajnik-gracac@zd.t-com.hr

ODSJEK ZA GOSPODARSTVENE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pomoćnica pročelnice: Anka Šulentić, dipl. ing.
e-mail: juo.gracac@zd.t-com.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

e-mail: racunovodstvo@zd.t-com.hr

Voditeljica odsjeka za proračun i financije: Nikolina Benić, mag. oec.

Viši referent za računovodstvo: Irinej Biletić, bacc. oec.

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Pomoćnica pročelnice: Svjetlana Valjin, dipl. novinar
e-mail: svjetlana.valjin@gracac.hr

Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo - Komunalni redar: Milan Rastović, ing.
e-mail: milan.rastovic@gracac.hr

Voditelj pododsjeka za stambeno komunalne poslove: Ignjac Petrović

e-mail: i.petrovic@gracac.hrNATRAG
Lokalni izbori

Posljednje novosti


POZIV NA PREDAVANJE O REGIONALNOM SUSTAVU KVALITET ...
23. stu '17.

MOTOCIKLISTIČKA KARAVANA "ZAJEDNO U RATU ...
14. stu '17.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodar ...
19. ruj '17.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.