Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Općina Gračac - Dokumenti

Ostali dokumenti

Obrasci Odluke i objave Ostali dokumenti Prostorni plan Dokumenti iz područja komunalnih djelatnosti Statut i Poslovnik Proračuni i financijska izvješća Javni pozivi, nabave i natječaji Sjednice Općinskog vijeća Pristup informacijama Službeni glasnik Općine Gračac Oglasna ploča Izvješća vijećnika izabranih s liste grupe birača Lokalni izbori Gospodarenje otpadom Savjet mladih Općine Gračac Fondovi Europske unije
ikona
6.12.2019.  Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Gračac za 2020. god...   
dividerikona
3.12.2019.  PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA - OPĆINA GRAČAC 2019.   
dividerikona
3.12.2019.  PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA - OPĆINA GRAČAC 2019.   
dividerikona
11.11.2019.  IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE GRAČAC U ZMSKOM RAZDOBLJU 2019. -2020.   
dividerikona
11.11.2019.  PRILOG - Karte cestovne mreže s ucrtanim nerazvrstanim cestama Općine Gračac, polaznim i završnim to...   
dividerikona
9.8.2019.  PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, PROVJERE RAČUNA I PLAĆANJA PO RAČUNIMA   
dividerikona
17.7.2019.  PRIJEDLOG PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU GRAČAC   
dividerikona
17.7.2019.  PRIJEDLOG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA GRAČAC   
dividerikona
28.12.2018.  Plan klasifikacijskih oznaka za 2019. godinu   
dividerikona
17.12.2018.  PRILOG - Karte cestovne mreže s ucrtanim nerazvrstanim cestama Općine Gračac, polaznim i završnim to...   
dividerikona
17.12.2018.  IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE OPĆINE GRAČAC   
dividerikona
31.8.2018.  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora   
dividerikona
8.5.2017.  Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora   
dividerikona
26.4.2017.  Plan ukupnog razvoja Općine Gračac za razdoblje 2015.-2020.   
dividerikona
16.3.2017.  Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija   
dividerikona
16.3.2017.  Plan zaštite od požara   
dividerikona
10.2.2017.  Obavijest o ažuriranju indikativnog kalendara natječajnog postupka   
dividerikona
10.2.2017.  Prijedlog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za 2017. godinu   
dividerikona
Plan civilne zaštite Općine Gračac   
dividerikona
Plan zaštite i spašavanja Općine Gračac   
dividerikona
REVIZIJA I procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehnič...   
dividerikona
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ...   
dividerikona
UnaAvanturizam - prezentacija projekta   
divider