Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

Linkovi

Korisni linkovi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_19_323.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2800.html

Zakon o javnoj nabavi
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html

Zakon o proračunu
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2791.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2878.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_15_277.html

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1767.html

Zakon o komunalnom gospodarstvu
„Narodne novine“ broj 26/03. (pročišćeni tekst) 36/95. 70/97. 128/99. 57/00. 129/00. 59/01. 82/04. 178/04. 38/09. 79/09. 49/11. 144/12. 147/14.

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o lokalnim izborima
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3074.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_121_2629.html

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_86_2752.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1354.html

Zadarska županija / www.zadarska-zupanija.hr

Sabor Republike Hrvatske / www.sabor.hr

Vlada Republike Hrvatske / www.vlada.hr

Ured Predsjednika Republike Hrvatske / www.urpr.hr

Ustavni sud Republike Hrvatske / www.usud.hr

Vrhovni sud Republike Hrvatske / www.vsrh.hr

Središnji državni ured za upravu / www.uprava.hr

Državno izborno povjerenstvo / www.izbori.hr

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske / www.uzuvrh.hr

Narodne novine / www.nn.hr

Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija / www.hidra.hr

Hrvatska izvještajna novinska agencija / www.hina.hr

Državna geodetska uprava / www.dgu.hr

Ministarstvo pravosuđa / www.pravosudje.hr

Zemljišne knjige / http://e-izvadak.pravosudje.hr

Katastarski podaci / http://www.katastar.hr

Hrvatska gospodarska komora / www.hgk.hr

Javna vatrogasna postrojba Gračac / www.jvp-gracac.hr/NATRAG
Lokalni izbori

Posljednje novostiObavijest korisnicima o nemogućnosti odvoza o ...
22. vlj '18.


JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠT ...
21. vlj '18.


UPOZORENJE GRAĐANIMA OD OPASNOSTI ZBOG SNIJEG ...
8. vlj '18.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
1