Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. - Dokumenti

Odluke i objave

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Adresa: Park Sv. Jurja 1, Gračac
Telefon: 023/773 728
e-mail: vodovod@gracac.hr
Direktor: Marko Galeikona
1.10.2019.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselje Gračac   
dividerikona
22.7.2019.  Obavijest o kvaru na elektroenergetskoj mreži- Srb   
dividerikona
17.7.2019.  Obavijest o povremenoj obustavi vode naselje Ričice   
dividerikona
5.4.2019.  Izmjenjena odluka o imenovanju Povjerenstva za reklamacije potrošača   
dividerikona
5.4.2019.  Izmjena poslovnika o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača   
dividerikona
18.2.2019.  Obavijest o nestanku vode za dio naselja Gračac   
dividerikona
16.1.2019.  Javni poziv - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa   
dividerikona
7.1.2019.  Obavijest o ispravnosti vode za piće - Vodosprema Štikada   
dividerikona
7.1.2019.  Obavijest o ispravnosti vode za piće - Vodosprema Srb   
dividerikona
7.1.2019.  Obavijest o ispravnosti vode za piće - Vodosprema Bruvno   
dividerikona
2.1.2019.  Odluka o cijeni usluga   
dividerikona
19.12.2018.  Obavijest o neispravnosti vode za piće - Vodosprema Štikada   
dividerikona
19.12.2018.  Obavijest o neispravnosti vode za piće - Vodosprema Srb   
dividerikona
19.12.2018.  Obavijest o neispravnosti vode za piće - Vodosprema Bruvno   
dividerikona
24.10.2018.  Obavijest o smanjenju tlaka vode i obustavi isporuke vode za naselje Gračac...   
dividerikona
13.9.2018.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselje Gračac   
dividerikona
12.8.2018.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselje Gračac   
dividerikona
5.7.2018.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselje Gračac   
dividerikona
2.7.2018.  Obavijest o ograničenoj isporuci vode za dio naselja Srb   
dividerikona
26.6.2018.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselja Kruškovače, Neteka i Beg...   
dividerikona
25.4.2018.  Obavijest za korisnike vodoopskrbnog sustava Bruvno   
dividerikona
23.4.2018.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselja Bruvno   
dividerikona
20.3.2018.  Obavijest   
dividerikona
20.11.2017.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselja Gračac i Štikada   
dividerikona
25.10.2017.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselja Begluci i Neteka   
dividerikona
12.9.2017.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselja Gračac, Štikada i Ri...   
dividerikona
7.9.2017.  Obavijest o obustavi isporuke vode za naselja Gračac, Štikada i Ri...   
dividerikona
7.7.2017.  Obavijest o obustavi isporuke vode na vodoopskrbnom sustavu naselja Srb   
dividerikona
30.6.2017.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
23.5.2017.  Obavijest o nestanku vode na dan 23.05.2017.g.   
dividerikona
30.3.2017.  Plan javne nabave za 2017.g.   
dividerikona
Odluka o cijeni usluga   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode na dan 1.12.2106. godine   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode na dan 30.11. 2016. godine   
dividerikona
Izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode u Srbu na dan 11.11.2016.   
dividerikona
Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti   
dividerikona
Izvještaj o analizi vode za ljudsku potrošnju   
dividerikona
Obavijest o kloriranju vode na dan 05.07.2016. godine   
dividerikona
Obavijest o nekloriranju vode na dan 04.07.2016. godine   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode u Srbu na dan 28.06.2016. godine   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode u Srbu   
dividerikona
Plan javne nabave za 2016. godinu   
dividerikona
Obavijest o prestanku zamućenosti vode   
dividerikona
- Izvješća o ispitivanju vode   
dividerikona
- Izvješća o ispitivanju vode   
dividerikona
Odluka o cijeni vodnih usluga   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode dana 17.12.2015 godine   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode dana 2.12.2015 godine   
dividerikona
Plan javne nabave za 2015   
dividerikona
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa   
dividerikona
Obavijest o očitanju vodomjera   
dividerikona
Obavijest o obustavljanju isporuke vode za naselje Ričice i Štikada   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode dana 18.08.2015. godine   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode u Srbu dana 06.08.2015. godine   
dividerikona
Obavijest o redukciji vode dana 23.07.2015   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode 20.07.2015 godine   
dividerikona
Obavijest o mogućnosti uvođenja redukcije vode   
dividerikona
Obavijest o neispravnosti vode za piće   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode dana 17.04.2015 godine   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode dana 8.4.2015 godine   
dividerikona
Racionalno korištenje vode   
dividerikona
Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode u naseljima Begluci, Kruškovače i Neteka 16.03.2015.   
dividerikona
Odluka o osnivanju povjerenstva za popis objekata   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode zbog kvara na električnoj mreži 06.03.2015.   
dividerikona
Upozorenje - Novo naselje 1 i 2   
dividerikona
Odluka o cijeni usluga   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode na dan 12. studenog 2014. godine   
dividerikona
Obavijest o nestanku vode na dan 29. listopada 2014. godine   
dividerikona
Obavijest o neispravnosti vode - vodosprema Bruvno   
dividerikona
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine   
dividerikona
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga   
dividerikona
Odluka o cijeni vodnih usluga   
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novostiMJESEC HRVATSKE KNJIGE 2019. (15.10.-15.11.2019.)
11. lis '19.


OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU OPSKRBE ELEKTRI ...
10. lis '19.

ČESTITKA PRIGODOM DANA NEOVISNOSTI REPUBLIKE ...
7. lis '19.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.