Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. - Dokumenti

Pristup informacijama

Dojava stanja vodomjera Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća Analiza vode Nabava Zaštita osobnih podataka
ikona
8.1.2021.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g.   
dividerikona
17.11.2020.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g.   
dividerikona
5.4.2019.  Službenik za informiranje   
dividerikona
22.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g.   
dividerikona
22.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g.   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g.   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g.   
dividerikona
30.1.2017.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.g.   
dividerikona
30.1.2017.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.g.   
dividerikona
Godišnje izvješće za 2015 godinu   
dividerikona
Obavijest o načinu pristupa informacijama i visini naknade stvarnih materijalnih troškova   
dividerikona
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija   
dividerikona
Službenik za informiranje   
dividerikona
Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija   
divider