Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

Općina Gračac - Dokumenti

Pristup informacijama

ikona
28.6.2019.  Plan savjetovanja 2019. 1 izmjene i dopune   
dividerikona
22.1.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o visini pauša...   
dividerikona
10.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. g...   
dividerikona
10.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. g...   
dividerikona
9.1.2019.  Obavijest o provođenju savjetovanja o nacrtu Prijedloga Odluke o visini pau...   
dividerikona
9.1.2019.  Obrazac za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga Odluka o visini pau...   
dividerikona
9.1.2019.  Nacrt prijedloga Odluke o paušalnom porezu   
dividerikona
28.12.2018.  PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU   
dividerikona
14.9.2018.  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆ...   
dividerikona
13.8.2018.  Obrazac za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga- Nacrt Programa za mla...   
dividerikona
13.8.2018.  Nacrt Programa za mlade Općine Gračac od 2019-2022.   
dividerikona
13.8.2018.  Obavijest o provođenju savjetovanja o nacrtu Programa za mlade Općine ...   
dividerikona
9.8.2018.  IV. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu   
dividerikona
6.4.2018.  III. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu   
dividerikona
6.2.2018.  2. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU   
dividerikona
29.1.2018.  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆ...   
dividerikona
29.1.2018.  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆ...   
dividerikona
23.1.2018.  Nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada   
dividerikona
23.1.2018.  OBRAZAC SAVJETOVANJA Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivan...   
dividerikona
23.1.2018.  Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada   
dividerikona
23.1.2018.  OBRAZAC SAVJETOVANJA Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljan...   
dividerikona
23.1.2018.  GOSPODARENJE OTPADOM: Poziv zainteresiranoj i stručnoj javnosti da se uklj...   
dividerikona
23.1.2018.  IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU   
dividerikona
12.1.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g...   
dividerikona
12.1.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g...   
dividerikona
29.12.2017.  PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU   
dividerikona
28.3.2017.  Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2017. godinu   
dividerikona
27.1.2017.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. g...   
dividerikona
27.1.2017.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. g...   
dividerikona
Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu   
dividerikona
4. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu   
dividerikona
3. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu   
dividerikona
Izvješće o provedenom savjetovanju (Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u ...   
dividerikona
2. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu   
dividerikona
Obavijest o provođenju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću   
dividerikona
- Obrazac   
dividerikona
Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gračac   
dividerikona
Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu   
dividerikona
Plan savjetovanja za 2016. godinu   
dividerikona
Izvješće ZPPI za 2015.   
dividerikona
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informaci...   
dividerikona
Obavijest o načinu pristupa informacijama   
dividerikona
Odluka o imenovanju službenika za informiranje   
dividerikona
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija   
dividerikona
Zahtjev za pristup informacijama   
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novostiJavni poziv za sufinanciranje korištenja obno ...
20. ruj '19.

SAJAM "JESEN U GRAČACU"
19. ruj '19.


Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malo ...
6. ruj '19.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.