Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. - Dokumenti

Nabava

Dojava stanja vodomjera Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća Analiza vode Nabava Zaštita osobnih podataka
ikona
28.7.2020.  Plan nabave za 2020. godinu   
dividerikona
16.7.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
dividerikona
8.5.2019.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JDNVO-1/2019   
dividerikona
9.4.2019.  Odluka o početku provedbe postupka jednostavne nabave - JDNVO-1/2019   
dividerikona
20.2.2019.  Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa - nadopuna.   
dividerikona
22.11.2018.  Popis gospodarskih subjekata s kojima "Gračac vodovod i odvodnja" d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javn...   
dividerikona
19.1.2018.  Plan nabave za 2018. godinu   
dividerikona
30.6.2017.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   
divider