Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. - Dokumenti

Odluke i objave

Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća Nabava Zaštita osobnih podataka
Općina Gračac je osnivač trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Adresa: Park Sv. Jurja 1, Gračac
Telefon: 023/773 925
Fax: 023/773 925
e-mail: cistoca@gracac.hr
Direktor: Marko Galeikona
5.3.2020.  Obavijest korisnicima o novom rasporedu odvoza miješanog i biorazgradivog k...   
dividerikona
3.1.2020.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom blagdana Sveta tri Kralja 2020.   
dividerikona
19.12.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Božićnih i Novogodiš...   
dividerikona
22.10.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada u Srbu   
dividerikona
7.10.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - 08.10.2019.-Dan neovisnosti   
dividerikona
14.8.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada u Srbu - 15.08.2019. blagdan Velike Gospe   
dividerikona
1.8.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - 05.08.2019.-Dan domovinske zahvalnosti   
dividerikona
30.7.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu glomaznog otpada   
dividerikona
24.6.2019.  Obavijest   
dividerikona
30.4.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - 01.05.2019. Praznik rada   
dividerikona
18.4.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsnih blagdana 2019   
dividerikona
25.3.2019.  Obavijest o radu mobilnog reciklažnog dvorišta na području Op...   
dividerikona
25.3.2019.  Obavijest korisnicima o početku rada reciklažnog dvorišta   
dividerikona
21.12.2018.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom božićnih i novogodiš...   
dividerikona
6.12.2018.  Popis lokacija s informacijama i uputama o odvojenom sakupljanju otpada na podru...   
dividerikona
14.8.2018.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - blagdan V. Gospe 15.08.2018.g.   
dividerikona
30.7.2018.  Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ...   
dividerikona
30.7.2018.  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradiv...   
dividerikona
21.6.2018.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - praznik 25.06.2018.g.   
dividerikona
21.6.2018.  Zaštita osobnih podataka - ZAHTJEV ISPITANIKA   
dividerikona
21.6.2018.  Obavijest o zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje Gra...   
dividerikona
26.4.2018.  Odluka o primjeni novog cjenika komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
30.3.2018.  Plan nabave za 2018. g.   
dividerikona
22.2.2018.  Obavijest korisnicima o nemogućnosti odvoza otpada zbog vremenskih neprilik...   
dividerikona
22.12.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Božića   
dividerikona
6.11.2017.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
14.8.2017.  Obavijest korisnicima - blagdan Velika Gospa   
dividerikona
14.6.2017.  Obavijest korisnicima - praznik Tijelovo   
dividerikona
28.4.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada za dan 01.05.2017.g.   
dividerikona
14.4.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsnih praznika   
dividerikona
6.4.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
21.2.2017.  Obavijest suvlasnicima - odabir predstavnika   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Božića   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom blagdana Svih Svetih   
dividerikona
Obavijest o rasporedu odvoza otpada tijekom blagdana   
dividerikona
Obavijest o odvozu glomaznog otpada   
dividerikona
Obavijest o doplatnim vrećama za smeće   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsa   
dividerikona
Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
Informacija o postupku izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom   
dividerikona
Obavijest korisnicima naselja Srb o promjeni datuma odvoza otpada - zbog praznika ...   
dividerikona
Raspored odvoza komunalnog otpada   
dividerikona
Obavijest o odvozu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada - zbog nadolazećeg...   
dividerikona
Obavijest o odvozu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada zbog nadolazećih b...   
dividerikona
Obavijest građanima Općine Gračac o odvozu otpada   
dividerikona
Odluka o primjeni novog cjenika komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
Obavijest o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi za 2014. godinu   
dividerikona
Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja   
dividerikona
Odluka o određivanju visine pričuve   
dividerikona
Obavijest suvlasnicima prostora u stambenim zgradama   
dividerikona
Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača   
dividerikona
Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga   
dividerikona
Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj Gračac Čistoća d.o.o. ne smije sk...   
dividerikona
Obavijest korisnicima   
dividerikona
Plan nabave za 2014. godinu   
dividerikona
Obavijest korisnicima   
dividerikona
Obavijest o izmjeni rasporeda odvoza otpada   
dividerikona
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača   
dividerikona
Odluka o imenovanju službenika za informiranje   
dividerikona
Raspored odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Gr...   
dividerikona
Plan nabave za 2013. godinu   
dividerikona
Izjava o nepostojanju sukoba interesa   
dividerikona
Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjav...   
dividerikona
Cjenik komunalnih usluga za mješani i biorazgradivi komunalni otpad   
dividerikona
Cjenik komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
Odluka o cijenama prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komuna...   
dividerikona
Odluka o cijenama komunalnih i ostalih usluga   
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novostiOBAVIJEST O IZDAVANJU E–PROPUSNICA
3. tra '20.


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE ZA FIZIČKE OS ...
1. tra '20.


OBAVIJEST O IZDAVANJU PROPUSNICE POLJOPRIVREDNICIM ...
26. ožu '20.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.