Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004

GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. - Dokumenti

Odluke i objave

Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća
Općina Gračac je osnivač trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Adresa: Park Sv. Jurja 1, Gračac
Telefon: 023/773 925
Fax: 023/773 925
e-mail: cistoca@gracac.hr
Direktor: Marko Galeikona
26.4.2018.  Odluka o primjeni novog cjenika komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
22.2.2018.  Obavijest korisnicima o nemogućnosti odvoza otpada zbog vremenskih neprilik...   
dividerikona
22.12.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Božića   
dividerikona
6.11.2017.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
14.8.2017.  Obavijest korisnicima - blagdan Velika Gospa   
dividerikona
14.6.2017.  Obavijest korisnicima - praznik Tijelovo   
dividerikona
28.4.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada za dan 01.05.2017.g.   
dividerikona
14.4.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsnih praznika   
dividerikona
6.4.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
21.2.2017.  Obavijest suvlasnicima - odabir predstavnika   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Božića   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom blagdana Svih Svetih   
dividerikona
Obavijest o rasporedu odvoza otpada tijekom blagdana   
dividerikona
Obavijest o odvozu glomaznog otpada   
dividerikona
Obavijest o doplatnim vrećama za smeće   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsa   
dividerikona
Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
Informacija o postupku izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom   
dividerikona
Obavijest korisnicima naselja Srb o promjeni datuma odvoza otpada - zbog praznika ...   
dividerikona
Raspored odvoza komunalnog otpada   
dividerikona
Obavijest o odvozu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada - zbog nadolazećeg...   
dividerikona
Obavijest o odvozu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada zbog nadolazećih b...   
dividerikona
Obavijest građanima Općine Gračac o odvozu otpada   
dividerikona
Odluka o primjeni novog cjenika komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
Obavijest o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi za 2014. godinu   
dividerikona
Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja   
dividerikona
Odluka o određivanju visine pričuve   
dividerikona
Obavijest suvlasnicima prostora u stambenim zgradama   
dividerikona
Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača   
dividerikona
Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga   
dividerikona
Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj Gračac Čistoća d.o.o. ne smije sk...   
dividerikona
Obavijest korisnicima   
dividerikona
Plan nabave za 2014. godinu   
dividerikona
Obavijest korisnicima   
dividerikona
Obavijest o izmjeni rasporeda odvoza otpada   
dividerikona
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača   
dividerikona
Odluka o imenovanju službenika za informiranje   
dividerikona
Raspored odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Gr...   
dividerikona
Plan nabave za 2013. godinu   
dividerikona
Izjava o nepostojanju sukoba interesa   
dividerikona
Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjav...   
dividerikona
Cjenik komunalnih usluga za mješani i biorazgradivi komunalni otpad   
dividerikona
Cjenik komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
Odluka o cijenama prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komuna...   
dividerikona
Odluka o cijenama komunalnih i ostalih usluga   
divider

Posljednje novostiKrenule prijave za male poljoprivrednike na LAG Na ...
29. svi '18.


Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog ...
16. svi '18.


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA PRVI LAG NATJ ...
14. svi '18.

Posljednje obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.