Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA - Općina Gračac

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA3.5.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA


 


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


 


OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine GRAČAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, utvrdilo je i prihvatilo


 


 


 


 


 


PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU


 


ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


              

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP


 
 

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS


 
 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS


 
 

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS


 

 


Nositeljica liste: KATARINA PLEŠA JAKOVLJEVIĆ


 


 


 


Kandidatkinje/kandidati:


  1. KATARINA PLEŠA JAKOVLJEVIĆ; HRVATICA; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 6; rođ. 08.07.1965; OIB: 65427149369; Ž


  1. NEBOJŠA RAĐENOVIĆ; SRBIN; SRB, ZADARSKA ULICA 72; rođ. 02.12.1980; OIB: 35301580708; M


  1. JASNA KONČAREVIĆ; NEOPREDJELJENA; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 46; rođ. 21.10.1956; OIB: 97635664188; Ž


  1. IVANA TOMIĆ; HRVATICA; GRAČAC, LAŠVANSKA ULICA 7; rođ. 22.11.1990; OIB: 59479303168; Ž


  1. TANJA JOVIĆ; HRVATICA; GRAČAC, HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 1; rođ. 23.04.1970; OIB: 67398280640; Ž


  1. TANJA RASTOVIĆ; SRPKINJA; SRB, ZAGREBAČKA ULICA 19; rođ. 16.03.1966; OIB: 80833541987; Ž


  1. GORAN FILIPOVIĆ; HRVAT; GRAČAC, FRUŠKOGORSKA 6; rođ. 10.06.1974; OIB: 69187912130; M


  1. MILORAD STANISAVLJEVIĆ; SRBIN; GRAČAC, PLITVIČKA 45; rođ. 19.09.1973; OIB: 46630903093; M


  1. SILVIO VALJAK; NEPOZNATA; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 4; rođ. 20.03.1988; OIB: 74391887089; M


  1. MILKA CVJETKOVIĆ; SRPKINJA; GRAČAC, NAZOROVA UL. 8; rođ. 15.04.1974; OIB: 58587356357; Ž


  1. ĐORĐE TERZIĆ; SRBIN; VUČIPOLJE, VUČIPOLJE 18; rođ. 10.11.1966; OIB: 47718715120; M


  1. ĐURO VEKIĆ; SRBIN; GORNJA SUVAJA, GORNJA SUVAJA 4; rođ. 19.12.1981; OIB: 70183339929; M


  1. MOMIR JAPUNDŽIĆ; NEPOZNATA; GRAČAC, ULICA K. A. STEPINCA 15; rođ. 05.11.1980; OIB: 80502519938; M


 


 


 


 


 


 


      

 

 


 
 

PREDSJEDNIK


 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA


 

OPĆINE GRAČAC


 

 


 

NEVENKA ŠIMUNOVIĆ


 


Objavljeno: 3.5.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR