Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2019. godine - Općina Gračac

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2019. godine29.1.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA: 351-04/13-01/02


URBROJ:2198/31-01-14-3


Gračac, 29. siječnja 2014. godine


Na osnovi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13) i članka 47.


Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 11/13), Općinski načelnik Općine Gračac donosi


Zaključak


o utvrđivanju nacrta prijedloga Plana gospodarenja


otpadom u Općini  Gračac za razdoblje 2014.-2019. na javni uvid  1. Utvrđuje se nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom u Općini Gračac za razdoblje


2014.-2019. na javni uvid.  1. Javni uvid će početi 3.02.2014. a trajat će do zaključno 3.3.2014. godine.

  2. Nacrt prijedloga Plana bit će izložen u prostorijama Općine Gračac svakim radnim danom u


vremenu od 9 do 14 sati.  1. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom dostavljat će se u Općinu Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac do kraja javnog uvida.

  2. Ovaj Zaključak objavit će se na oglasnoj ploči Općine Gračaci na web stanici Općine Gračac www.gracac.hr

  3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


     


OPĆINSKA NAČELNICA


Nataša Turbić, prof.,  v.r.


   


Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2019. godine


 


 Objavljeno: 29.1.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR