Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJEST O OBUSTAVI ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE - Općina Gračac

OBAVIJEST O OBUSTAVI ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE25.4.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


                   Obavijest o obustavi isporuke električne energije


HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, putem Općine Gračac izvješćuje kupce s područja Općine Gračac da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 29. 04. 2014. godine (utorak), od 09,00 - 14,00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.


                                                       OPĆINA GRAČACObjavljeno: 25.4.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR