Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Javni poziv za sufinanciranje pribora, opreme i udžbenika učenicima - Općina Gračac

Javni poziv za sufinanciranje pribora, opreme i udžbenika učenicima2.9.2019.


Na temelju čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18) te čl. 19. Socijalnog programa Općine Gračac za 2019. godinu («Službeni glasnik Općine Gračac» 10/18), općinska načelnica Općine Gračac objavljuje


 


JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE


TROŠKOVA PRIBORA, OPREME, RADNIH BILJEŽNICA I UDŽBENIKA


 


Općina Gračac će na temelju Socijalnog programa Općine Gračac za 2019. godinu  sufinancirati nabavu troškova školskog pribora i opreme, kao i radnih bilježnica i udžbenika (obzirom da jedan dio nije obuhvaćen nabavom putem državnog proračuna), za sve redovne učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019/2020. koji imaju prebivalište na području Općine Gračac, u iznosu od 500,00 kuna po učeniku jednokratno.


Roditelj ili staratelj učenika, odnosno punoljetni učenik osobno podnosi Zahtjev, predajom u pisarnicu Općine Gračac radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: OPĆINA GRAČAC, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac. Ukoliko zahtjev podnosi roditelj ili staratelj za više djece- učenika, može ispuniti zahtjev na jednom obrascu, ali je uz isti obvezan priložiti odgovarajuću dokumentaciju za svakog učenika za kojega traži sufinanciranje. Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Općine Gračac ili na službenoj internetskoj stranici Općine Gračac www.gracac.hr te posebno u mapi „Javni pozivi, nabave i natječaji“- „Potpore i priznanja“.


Zahtjevi za ostvarivanje prava na naknadu mogu se podnositi najkasnije do 31.10.2019. godine.


Zahtjevu je potrebno priložiti:  1. Dokaz o prebivalištu učenika na području Općine Gračac (uvjerenje o prebivalištu ili


    preslik osobne iskaznice),  1. Potvrdu o upisu u osnovnoškolsku odnosno srednjoškolsku ustanovu- (potvrdu trebaju


    priložiti samo učenici koji se školuju u obrazovnim ustanovama izvan Općine Gračac, a za


    učenike Osnovne škole Nikole Tesle Gračac i Srednje škole Gračac potvrda o upisu


    pribavlja se službenim putem)  1. Preslik tekućeg ili žiro računa podnositelja s IBAN brojem.


Isplata novčane nakade isplaćuje se na IBAN račun podnositelja zahtjeva (račun roditelja ili staratelja djece odnosno račun punoljetnog učenika). Ukoliko posjedujete ZAŠTIĆENI RAČUN, molimo Vas da odete u najbližu poslovnicu FINE i ispunite obrazac s naznakom da očekujete novčanu pomoć za učenike prema Socijalnom programu Općine Gračac kao uplatitelja, OIB: 46944306133.


                                                                        OPĆINSKA NAČELNICA:


                                                                            Nataša Turbić, prof.Objavljeno: 2.9.2019.


ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR