Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE MIKROČIPIRANJA I STERILIZACIJE PASA U 2023. GODINI - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE MIKROČIPIRANJA I STERILIZACIJE PASA U 2023. GODINI 24.7.2023.


Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije pasa u 2023. godini kojim Općina Gračac poziva građane da se uključe u mjeru Općine Gračac sufinanciranja  mikročipiranja s prvim cijepljenjem protiv bjesnoće i/ili sterilizacije/ kastracije pasa.


Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici pasa- građani s prebivalištem na području Općine Gračac, najviše do iznosa utvrđenih u Javnom pozivu. Ukoliko je cijena izvršene usluge viša od limita, razliku plaća vlasnik psa neposredno veterinarskoj  ustanovi.


Pravo na troškove sufinanciranja pojedini građanin može ostvariti za mikročipiranje (uključujući i prvo cijepljenje protiv bjesnoće) za najviše dva psa u jednoj godini i  za sterilizaciju/ kastraciju najviše dva psa u jednoj godini. 


Za provedbu Odluke te ovog Javnog poziva, Općina Gračac sklopila je ugovore s dvije veterinarske ambulante, a to su: a) VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ d.o.o. Gospić, Bana Josipa Jelačića 9, Gospić, tel: 053/572857 b) VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC D.D., Njivice 1, Kruševo, tel: 023/689041 u kojima građani mogu, uz prethodni dogovor, ostvariti predmetne usluge. Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje, građani prije obavljanja usluge trebaju Općini Gračac za svakog psa podnijeti Zahtjev za sufinanciranje (obrazac Zahtjeva/ Odobrenja nalazi se u prilogu) uz koji prilažu dokaz o prebivalištu na području Općine Gračac (preslik osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu podnositelja zahtjeva, ne starije od 30 dana). Ukoliko je zahtjev potpun te podnositelj ispunjava uvjete, na istom će od strane službene osobe Općine Gračac biti izdano Odobrenje koje se predaje veterinarskoj ambulanti radi ostvarivanja prava na sufinanciranje.


Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa („Narodne novine“, broj: 72/10).


Općina Gračac ima pravo izvršiti provjeru izvršenja ugovornih obveza od strane ugovorenih veterinarskih ambulanti uvidom u dokumentaciju i/ili provjerom izvršenja sufinanciranih usluga na terenu putem komunalnog redara i drugih službenika Naručitelja, što su i ugovorne ambulante i vlasnici pasa dužni omogućiti.


Ukupna sredstva za sufinanciranje programa u iznosu od 3.990,00 eura planirana su i odobravat će se iz Proračuna Općine Gračac za 2023. godinu (“Službeni glasnik Općine Gračac“ 7/22, 2/23) Aktivnost A100060 Sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije pasa te će se sufinanciranje vršiti od dana objave ovog Javnog poziva do iskorištenja ukupnih planiranih i osiguranih sredstava, a najduže do kraja proračunske godine.


Ukoliko do iskorištenja osiguranih sredstava dođe prije isteka proračunske godine, Javni poziv bit će obustavljen.


Privitak: Javni poziv, Obrazac Zahtjeva/ Odobrenja word i pdfObjavljeno: 24.7.2023.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR