Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. - Dokumenti

Pristup informacijama

Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća Nabava Zaštita osobnih podataka
ikona
16.1.2024.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.g.   
dividerikona
25.9.2023.  Upitnik za samoprocjenu   
dividerikona
6.4.2023.  Odluka o imenovanju službenika za informiranje 01.03.2023.   
dividerikona
27.1.2023.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. g.   
dividerikona
27.1.2023.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. g.   
dividerikona
12.1.2022.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. g.   
dividerikona
12.1.2022.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. g.   
dividerikona
21.1.2021.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. g.   
dividerikona
21.1.2021.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. g.   
dividerikona
15.1.2020.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g.   
dividerikona
15.1.2020.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g.   
dividerikona
15.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. g.   
dividerikona
15.1.2019.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. g.   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g.   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g.   
dividerikona
Godišnje izvješće za 2016. godinu   
dividerikona
Godišnje izvješće za 2015. godinu   
dividerikona
Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija   
dividerikona
Obavijest o načinu pristupa informacijama i visini naknade stvarnih materijalnih troškova   
dividerikona
Odluka o imenovanju službenika za informiranje   
dividerikona
Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija   
divider