Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBNOVA PROIZVODNJE ŠLJIVA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC - Općina Gračac

OBNOVA PROIZVODNJE ŠLJIVA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC29.9.2014.


UPRAVNI ODJEL ZA


POLJOPRIVREDU


KLASA: 320-14/14-01/2


URBROJ:2198/1-14/14-14-7


Zadar, 15.9.2014. godine


                                               n/p načelnica Nataša Turbić


                                                Gračac


PREDMET: Obnova proizvodnje šljiva na području općine Gračac


-          informacija, dostavlja se


Poštovani,


Upravni odjel za poljoprivredu Zadarske županije pokrenuo je  projekt „Revitalizacije proizvodnje šljiva na području općine Gračac s ciljem aktivacije proizvodnih potencijala za voćarskom proizvodnjom. Radni sastanak održat će se 3. listopada u Srbu (Dom) s početkom u 18,00 sati. Projekt smo povjerili Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo (Zavodu za voćarstvo) koji će ujedno i  provoditi ovaj projekt.


S obzirom da je općina Gračac područje koje se tradicionalno bavi proizvodnjom šljive, te područje na kojem su zasađene najveće površine ove visokovrijedne voćke, cilj nam je aktivirati  postojeće proizvodne potencijale na način da se detektiraju najvažniji problemi kao i pomoć voćarima u tehnologiji uzgoja i preradi šljiva.  Imajući u vidu da je šljiva niz godina bila najzastupljenija vrsta u voćarstvu Hrvatske, neophodna je njezina temeljita revitalizacija.  Kroz ovaj projekt omogućit će se edukacija i implementacija novo stečenih znanja i tehnologije kroz održavanja radionica i terenskih nastava s ciljem da se voćarima s područja općine Gračac pomogne i daju preporuke mjera za poboljšanje postojećeg stanja, kao i preporuke sortimenata za podizanje novih nasada šljiva.


Stoga  pozivamo sve proizvođače kao i one koji vide svoju budućnost u proizvodnji ove zapostavljene  kulture da se  aktivno uključe u ovaj projekt kako bi dobili mogućnost za stjecanjem novih znanja i svih potrebnih aktivnosti za uspješnu provedbu i daljnju proizvodnju šljive.


 Za potrebe projekta potreban nam je popis proizvođača šljiva s područja općine Gračac kako bi mogli dogovoriti sastanak o početku projekta kao i sve detaljne informacije o provedbi.


                                               SAVJETNICA ZA POLJOPRIVREDU


                                                    Olja Radulić, dipl.ing.Objavljeno: 29.9.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR