OBAVIJEST O STANJU NA CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC
 

Zbog orkanskog vjetra i sniježnih zapuha zabrana je prometa za sve skupine vozila na cestama: 

 
   
 • državnoj cesti DC1 između Udbine i Knina;
 •  
 • državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; i
 •  
 • ŽC5203 Sučević-Donji Srb-Brotnja.

   
 

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su:

 
   
 • DC27 Gračac-Zaton Obrovački,
 •  
 • DC50 Gračac-čvor Sveti Rok (A1),

   
 

Zbog snježne vijavice za sav promet zatvorena je DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno.

 

Više

OBAVIJEST I UPOZORENJE O EKSTREMNIM VREMENSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC

Obavještavaju se i upozoravaju građani na području Općine Gračac da od 12. siječnja 2017. do 17. siječnja 2017. godine sukladno najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda nastupaju ekstremni vremenski uvjeti jake zime i obilnijih snježnih oborina.

Molimo građane da se sukladno ovom upozorenju prije početka najavljenih oborina opskrbe prehrambenim namirnicama, lijekovima, adekvatnom zimskom odjećom i obućom i ogrjevom za najmanje 10 dana unaprijed te da ne napuštaju obiteljske kuće ukoliko za to ne postoji objektivan i neodgodivi razlog (bolest, dijaliza i sl.), a za to ne budu osigurani uvjeti čišćenjem cesta putem zimske službe.

Molimo građane da ne pokušavaju putovati kroz snježne nanose vozilima ili pješice dok ceste ne postanu prohodne. Pri tome molimo građane za strpljenje te da ne napuštaju obiteljske kuće dok njihova cesta ne bude na redu čišćenja sukladno redu prioriteta određenom u Operativnom planu zimske službe Općine Gračac za period 2016./2017. godine i županijskim planovima za isti period.

Izvođač zimske službe na području Općine Gračac je: Gračac Čistoća d.o.o., sa sjedištem na adresi: Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, OIB: 11250206587, MB:04090128, odgovorna osoba Momir Japundžić, sve informacije se mogu dobiti na telefon: 095/392-0306.Više

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. godini KLASA: 351-01/16-01/10, URBROJ: 2198/31-01-16-1 od 04.11.2016 te Izmjene i dopune Odluke o raspisivanju javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. godini KLASA: 351-01/16-01/10, URBROJ: 2198/31-01-16-3 od 07.11.2016, a sukladno uvjetima iz Javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. godini objavljenog 04.11.2016. te izmjenama i dopunama Javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. objavljenog 07.11.2016. godine na službenim stranicama Općine Gračac www.gracac.hr, Jedinstveni upravni odjel kao ovlašteni predstavnik Općine Gračac, dana 19.12.2016. godine nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene pristiglih prijava objavljuju popis svih prihvaćenih prijava na temelju kojih prijavitelji mogu podnijeti Zahtjev za sufinanciranje koji se nalazi u prilogu.

Općina Gračac zadržava pravo u bilo kojoj fazi postupka zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko isto ocijeni potrebnim. Popis priloga uz zahtjev za isplatu sredstava nalazi se na obrascu zahtjeva.Više

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA FIZIČKE OSOBE ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA U OPĆINI GRAČAC U 2016. GODINI
Izmjene i dopune Javnog poziva za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Općini Gračac u 2016. godini


Više

JAVNI POZIV ZA FIZIČKE OSOBE ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA U OPĆINI GRAČAC U 2016. GODINI

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, preporučeno s povratnicom ili izravno u pisarnicu Općine Gračac, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:

Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, s naznakom: „ENU-22-23/2015 “

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Gračac www.gracac.hr. Više

1-5 od 181 - >>