SAJAM "JESEN U GRAČACU"
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sajam „Jesen u Gračacu“ koji organiziraju Općina Gračac i Zadarska županija. Sajam će se održati u petak, 21. listopada 2016. godine u prostorijama HKD ˝Napredak˝, Gračac, Ulica Nikole Tesle 37, s početkom u 10.00 sati.

Više

POZIV ZA SAKUPLJANJE PODATAKA O LOKACIJAMA NA KOJIMA SE NALAZI AZBESTNI OTPAD

Temeljem Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), članka 30. stavka 1. Općina Gračac poziva sve vlasnike i  korisnike građevina na području Općine Gračac na kojima se nalazi azbest da nam  do 30. studenoga 2016. godine dostave podatke o lokacijama građevina na kojima se nalazi azbest te količinu istoga. Više

UGOVOR za dobavu i ugradnju uređaja i opreme potrebnih za postizanje pune funkcionalnosti samostalnih FNE pripadajućih agregata i kuhinjskih hladnjaka u 17 obiteljskih kuća po prinicipu „ključ u ruke“ koje nemaju pristup elektroenergetskoj mreži

OPĆINA GRAČAC je  nakon provedenog  postupka javne nabave, odabrala tvrtku SOLVIS d.o.o. Varaždin kao najpovoljnijeg ponuditelja te Temeljem Odluke o odabiru, Naručitelj i Prodavatelj su zaklučili UGOVOR za dobavu i  ugradnju uređaja i opreme potrebnih za postizanje pune funkcionalnosti samostalnih FNE, 11 od 1kW, 5 od 1,5kW i 1 od 3kW, pripadajućih agregata i kuhinjskih hladnjaka u 17 obiteljskih kuća po prinicipu „ključ u ruke“ koje nemaju pristup elektroenergetskoj mreži u ruralnim naseljima na području Općine Gračac.

Ovim ugovorom Naručitelj je ustupio, a Prodavatelj preuzeo obvezu isporuke i ugradnje fotonaponskih sustava prema prihvaćenoj ponudi Prodavatelja od 29.08.2016.

 Više

PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA
Program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja


Više

OBAVIJEST O RAZMINIRANOSTI PODRUČJA ODAŠILJAČA ĆELAVAC U OPĆINI GRAČAC
Hrvatski centar za razminiranje je dana 20. srpnja 2016. godine izdao potvrdu kojom se potvrđuje da je Područje odašiljača Ćelavac u Općini Gračac, ukupne površine: 62.524 metra kvadratna razminirano sukladno odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju.


Više

1-5 od 175 - >>